خدمت رسانی بهتر به مردم با افزایش تفویض اختیار به معاونت های غذا و دارو

خدمت رسانی بهتر به مردم با افزایش تفویض اختیار به معاونت های غذا و دارو

مدیر کل برنامه ریزی، پایش و امور استان های سازمان غذا و دارو گفت: افزایش تفویض اختیار به معاونت های غذا و دارو در راستای چابک سازی فعالیت های ستادی صورت پذیرفته است تا برای خدمت بیشتر به آحاد مردم، تحرک، چالاکی و سرعت را در قطب های معاونت های سراسر کشور ارتقا دهیم.

مهندس عباس مهدی زاده در گفت و گو با ایفدونا اظهار کرد: افزایش تفویض اختیار به معاونتهای غذا و داروی از سوی سازمان غذا و دارو که در راستای چابک سازی فعالیتهای ستادی صورت پذیرفته است ما را مجاب کرده تا برای خدمت بیشتر به آحاد مردم، تحرک، چالاکی و سرعت را در قطب های معاونت های سراسر کشور ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: به همین دلیل امسال یکی از موثرترین روش هایی در این مسیر برگزیدیم تعیین شاخص برنامه های عملیاتی و در نتیجه انتخاب معاونتهای برتر در سطوح مختلف قطب ها پس از رصد و پایش فعالیت ها بود که این موضوع را می تواند از جمله روشهایی برشمرد که فراهم کننده بروز استعدادها، خلاقیت ها و ابتکارات عملیاتی در تمامی ارکان صف و ستاد باشد.

مدیر کل برنامه ریزی، پایش و امور استان های سازمان غذا و دارو افزود: از زمانی که بحث خود ارزیابی معاونت های غذا و داروی دانشگاه‌های کشور مطرح شد رقابت مثبتی بین آنها شکل گرفت تا از این طریق به دنبال جذب اعتبارات بیشتر برای حوزه های متبوع خود است از این رو، وجود معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها مهم به نظر می‌رسد.

مهندس مهدی زاده تصریح کرد: در ماه های اخیر نظام‌های متعدد و متنوع رتبه‌بندی دانشگاهی طراحی، اجرا و پیاده‌سازی شده‌ تا دانشگاه ها با توجه به اهمیت بهبود رتبه، در سیستمی خود ارزیاب، همواره مشغول بررسی عملکرد مجموعه خویش بوده و پیوسته جایگاه دانشگاه خود را در این نظام‌ ارتقا دهند.

وی گفت: سیستم‌های رتبه‌بندی دانشگاهی از نیم قرن پیش در دنیا ظهور یافت تا نظام‌های مختلفی به موضوع رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان بپردازند.

مهندس مهدی زاده در ادامه عنوان کرد: مجموعه شاخص‌های مورد نظر نمادی از کیفیت دانشگاه‌ها بر اساس مواردی از جمله ترکیبی از داده‌های مبتنی بر تجربه، برون داد پژوهشی و استنادات صورت گرفته که طبیعتا نظرات گروه‌های مختلف درباره آنها متفاوت است.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 25 نظام ملی و بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاهی در جهان وجود دارد که در میان آن‌ها چند روش، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از اهمیت نسبی بیشتری در عرصه بین‌المللی برخوردار است.

مدیر کل برنامه ریزی، پایش و امور استان های سازمان غذا و دارو بیان کرد: البته نظام بندی و تعیین شاخص های ما عموما بر مبنای شاخص های متعارف بومی تعریف شده و بطور مستمر گزارش آنها به سازمان ارائه می شود.

مهندس مهدی زاده در پایان اظهار کرد: نظام رتبه‌بندی ویژه‌ای نیز در کشور، برای دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد که براساس آن این دانشگاه‌ها سالیانه ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شوند و هدف اصلی در ارزیابی ها رتبه بندی نیست بلکه می خواهیم فرآیند ها بهبود و ارتقاء دهیم.

به اشتراک گذاری:

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.