داروخانه بیمارستان علوی مشهد به مجموعه ی موسسه خدمات دارویی رضوی پیوست

داروخانه بیمارستان علوی مشهد به مجموعه ی موسسه خدمات دارویی رضوی پیوست

به گزارش واحد روابط عمومی داروخانه مرکزی امام ، مدیریت و اداره داروخانه بیمارستان علوی به موسسه خدمات دارویی رضوی واگذار شد .
در راستای ایجاد شبکه داروخانه های بیمارستانی و سرپایی که در چشم انداز موسسه در افق سال 1404 برای موسسه خدمات دارویی رضوی تدوین گردیده است ، مدیریت داروخانه بیمارستان علوی مشهد به موسسه خدمات دارویی رضوی واگذار گردید .

پس از داروخانه دارالشفای امام ، داروخانه بیمارستان منتصریه ، داروخانه اورژانس عدالتیان ، داروخانه کلینیک سرور، هم اکنون داروخانه بیمارستان علوی نیز تحت مدیریت موسسه خدمات دارویی رضوی قرار گرفت. این بیمارستان ، واقع در خیابان امام رضا 61 که به گفته دکتر مدقق دبیر هیئت ممتحنه برد جراحی عروق کشور، تنها بیمارستان جراحی عروق در سطح کشور بوده و منحصر به فرد در خاورمیانه است .
بیمارستان علوی در سال ۱۳۵۳ در قالب درمانگاه خیریه علوی افتتاح شد و سپس در سال ۱۳۸۲ با نام بیمارستان علی بن ابیطالب (ع ) فعالیت خود را آغاز کرد .
به گفته دکتر مدقق : این بیمارستان ۱۲۰ تختخوابی در ۶ طبقه و در زیربنای به مساحت یک هزار و پانصد متر مربع در مشهد دایر است . وی افزود که ۶۰ درصد بیماران از مشهد و بقیه از سایر نقاط استان‌های دیگر هستند
امید است که با تلاش‌های همکاران و راهنمایی های ارزشمند هیت مدیره و مدیرعامل محترم موسسه خدمات دارویی رضوی ، و همچنین تجربه و پیشینه خوبی که درارائه خدمات درداروخانه دارالشفای امام ، داروخانه بیمارستان منتصریه داروخانه اورژانس عدالتیان ، داروخانه کلینیک سرور و غیره ... توسط موسسه خدمات دارویی رضوی صورت گرفته ، بازهم بتوانیم داروخانه این بیمارستان را از حالت رکود در آورده و به جایگاهی که در شان نام علی بن ابیطالب ( ع ) است ، برسانیم .

وبسایت موسسه خدمات دارویی رضوی | بانک اطلاعات دارویی
به اشتراک گذاری: