۷ ماهه که مواد مخدر رو ترک کردم(هرویین و شیشه) پزشک بی پریدین و تریمیپرامین ۲۵ تجویز کردند. اما میترسم دارو مصرف کنم و وابستگی ایجاد بشه

۷ ماهه که مواد مخدر رو ترک کردم(هرویین و شیشه) پزشک بی پریدین و تریمیپرامین ۲۵ تجویز کردند. اما میترسم دارو مصرف کنم و وابستگی ایجاد بشه

۷ ماهه که مواد مخدر رو ترک کردم(هرویین و شیشه) ولی حالم خیلی بده . استرس دارم زیر بغل بدجور عرق میکنه . پزشک بی پریدین و تریمی پرامین ۲۵ تجویز کردند. اما میترسم دارو مصرف کنم و وابستگی ایجاد بشه . پرسیدن ایا مصرف کنند یا خیر ؟

پاسخ : وابستگی به این داروها از نظر روانی بسیار کمتر از وابستگی مواد مخدر و مخصوصا ترکیبات روانگردانی مثل شیشه و هروئین هست و تا هنگامی ک تحت نظر پزشک هستید نباید نگران باشید و حتما داروها را مصرف کنید و گرنه احتمال بازگشت به سمت مواد بالا می رود .به اشتراک گذاری: