مدیریت داروخانه بیمارستان رضوی به موسسه خدمات دارویی رضوی واگذار گردید

مدیریت داروخانه بیمارستان  رضوی به موسسه خدمات دارویی رضوی واگذار گردید

مدیریت داروخانه بیمارستان رضوی به موسسه خدمات دارویی رضوی واگذار گردید

پس از مدیریت کارآمد و بهینه داروخانه مرکزی امام (ع) ، داروخانه دارالشفاء امام ، داروخانه بیمارستان پیوند منتصریه ، داروخانه اورژانس عدالتیان بیمارستان امام رضا (ع) ، داروخانه بیمارستان جراحی عروق علوی ، داروخانه کلینیک سرور و داروخانه مرکز میلاد ، هم اکنون داروخانه بیمارستان تخصصی رضوی نیز به مجموعه داروخانه های تحت مدیریت موسسه خدمات دارویی رضوی پیوست.
.
به گزارش واحد روابط عمومی موسسه خدمات دارویی رضوی ، در قراردادی که فی ما بین جناب آقای دکتر سیدمهدی هاشمی نژاد مدیرعامل محترم موسسه خدمات دارویی رضوی و جناب آقای دکتر محسن محور مدیرعامل محترم بیمارستان فوق تخصصی رضوی منعقد گردید ، مدیریت داروخانه این بیمارستان از اول فروردین ماه ۱۳۹۹ به موسسه خدمات دارویی رضوی واگذار شد .
.
موسسه خدمات دارویی رضوی ؛ پیشگام در مدیریت داروخانه های بیمارستانی سطح کشور
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :