محصولات طبیعی برای کنترل چربی خون | مقاله تخصصی

محصولات طبیعی برای کنترل چربی خون | مقاله تخصصی

محصولات طبیعی برای کنترل چربی خون | مقاله تخصصی

موضوع : محصولات طبیعی برای کنترل چربی خون
گردآورنده و مترجم : کیانا خزاعی
دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد دامغان
شهریور 1400


پاتولوژی چربی خون (هایپرلیپیدمیا) :

چربی خون نوعی ناهنجاری در متابولیسم چربی است که با افزایش کلسترول کل (TC) ، تری گلیسیرید (TG) و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C) و یا کاهش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) مشخص می شود. هموستاز کلسترول نقش قابل توجهی در حفظ سطح چربی خون در سطح گردش خون دارد.  تعداد زیادی از مطالعات نشان داده است که اختلال در متابولیسم کلسترول خطر بالایی از ناراحتی قلبی عروقی (CVD) به دنبال دارد . 

جذب کلسترول در روده یک فرآیند فیزیولوژیکی قابل توجه است که برای انتقال کلسترول شیلومیکرون به کبد ، که در حفظ هموستاز چربی نقش دارد، کاربرد دارد. با توجه به رابطه نزدیک بین جذب کلسترول و متابولیسم لیپید، مسیر جذب کلسترول به عنوان یک مداخله دارویی مهم برای هدف درمانی چربی خون شناخته شده است. بنابراین، می توان با کاهش جذب کلسترول در روده، پیشگیری از چربی خون را به دست آورد. 

 اخیراً، درمان چربی خون در کنترل رژیم غذایی، ورزش و درمان دارویی نقش داشته است. از آنجا که داروهای کاهش دهنده چربی های مصنوعی، از جمله استاتین ها و فیبرات ها، با استفاده طولانی مدت عوارض جانبی و موارد منع مصرف دارند، به نظر می رسد استفاده از داروهای طبیعی کاهش چربی برای پیشگیری و درمان چربی خون و عوارض آن ضروری است .

بربرین :

یک آلکالوئید است که در ریه های Coptidis Rhizoma یافت می شود و یک داروی سنتی چینی است که به Huanglian معروف است.  بربرین اثرات کاهش قند خون و کاهش چربی خون را در تحقیقات بالینی و تجربی نشان می دهد . گزارش شده است که تجویز بربرین با گاواژ به مدت 8 هفته می تواند از طریق مهار جذب در روده در موشهای صحرایی با رژیم غذایی پرچرب، سطح کلسترول کل خون را تا 29-33٪ کاهش دهد. Evodiamine، اصلی ترین عنصر زیست فعال موجود در Evodia rutaecarpa، دارای اثرات دارویی مفیدی است که شامل اثرات ضد سرطان، ضد التهاب، ضد چاقی و ضد دیابت است.  فعالیت های کاهش چربی خون هر دو berberine و evodiamine در مدل موش هایپر لیپیدمی با تهیه رژیم غذایی با چربی بالا (HFD) به مدت 4 هفته بررسی شد.
  Berberine ،evodiamine و ترکیب آنها (berberi-ne + evodiamine) به صورت خوراکی به مدت 4 هفته در موشهای صحرایی ناشی از HFD استفاده شد.  نتایج نشان داد که کاهش سطح کلسترول سرم (TC)، تری گلیسیریدها (TG)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C)، و همچنین TC کبدی در موشهای صحرایی بیش از حد چربی، تحت درمان با ترکیب بربرین و اودوامین قرار دارد. تجزیه و تحلیل کروماتوگرافی گازی نشان داد که افزایش پلاسمایی sz-Sitosterol به طور قابل توجهی توسط Berberine، evodiamine و ترکیب هر دو بهبود می یابد. 
علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل ایمونوهیستوشیمی نشان داد که درمان با ترکیب بیان تنظیم شده روده NPC1L1 (پروتئین غشایی چندگانه، Niemann-Pick C1 مانند 1)، ACAT2 (استیل-CoA استیل ترانسفراز و 2) ApoB48 در موشهای تحت درمان با HFD، که در آن  NPC1L1 در غشای آپیکال روده باریک انتروسیتهای جذبی غنی شده که برای جذب استرول روده ضروری است. گزارش شده است که ترکیبی از بربرین و اوودیمامین یک اثر پیشگیرانه امیدوار کننده بر روی چربی خون، تا حدی از طریق مهار جذب روده ای کلسترول اعمال می کند.


چای انگور (VT):

 مشتق شده از Ampelopsis grossedentata ، یک چای جایگزین است که صدها سال است به طور گسترده در جنوب چین مصرف می شود.  نشان داده شده است که نوشیدن روزانه VT چربی خون و افزایش قند خون را بهبود می بخشد. اثر کاهش چربی خون VT در موشهای صحرایی نگهداری شده در HFD بررسی شد.  VT باعث کاهش سطح سرمی گلوکز و کلسترول تام میشود که در اینجا کاهش سطح گلوکز در زیر منحنی آزمون تحمل انسولین و تجمع چربی کبدی قابل مشاهده است.
متابولومیکس نشان داد که درمان VT محتوای واسطه های متابولیکی مرتبط با متابولیسم گلوکز (از جمله گلوکونئوژنز و گلیکولیز)، چرخه TCA، متابولیسم پورین و متابولیسم اسیدهای آمینه را تعدیل می کند.

 

  Pleurotus eryngii :

 یکی از انواع قارچ های خوراکی رایج در چین است.  P. eryngii غنی از اجزای فعال بیولوژیکی است ، به ویژه پلی ساکاریدهایی که فعالیت های مختلف بیولوژیکی از جمله کاهش چربی خون را نشان می دهند. در یک مطالعه اخیر، سه نوع پلی ساکارید جدید، از جمله اگزوپلی ساکاریدها (EPS)، EPS آنزیمی (EEPS) و EPS اسیدی (AEPS) جدا شده و اثرات کاهش چربی در موش های چربی خون بررسی شد.
مکمل EPS ، EEPS و AEPS می تواند به طور قابل توجهی سطح چربی خون (TC ، TG ، HDL-C و LDL-C)، سطح چربی های هپاتیک (TC و TG)، فعالیت آنزیم کبدی (ALP ، ALT و AST) و وضعیت آنتی اکسیدانی (GSHPX، SOD، T-AOC، MDA و LPO) بهبود بخشد. علاوه بر این، مشاهدات هیستوپاتولوژیک نشان داد که این پلی ساکاریدها اثرات بالقوه ای در کاهش آسیب سلولهای کبدی دارند. تحقیقات رن و همکاران نشان داد که این پلی ساکاریدها ممکن است با لیپیدها در متابولیسم لیپیدها ترکیب شوند، سرعت انتقال و دفع چربی های سرم را تسریع کنند.
از طرف دیگر، AEPS اثرات پیشگیرانه بالقوه و چشمگیری را به نمایش گذاشت که مشابه اثرات پیشگیری کننده سیمواستاتین بود و نشان داد که از پلی ساکاریدها می توان به عنوان داروهای طبیعی بالقوه و غذاهای کاربردی برای پیشگیری و درمان چربی خون استفاده کرد .

برنج مخمر قرمز (RYR):

 نوعی ماده مغذی است که با تخمیر برنج سفید با مخمر Monquest purpureus و سایر قالب های مرتبط تهیه می شود. RYR به عنوان مکمل گیاهی و در آشپزی کشورهای آسیای شرقی از جمله چین، ژاپن و کره استفاده شده است.  سالهاست که برای طعم دهنده سازی، رنگ آمیزی و نگهداری مواد غذایی در طب سنتی چین استفاده می شود. RYR از بسیاری از ترکیبات شامل پلی کتیدها، اسیدهای چرب اشباع نشد ، فیستوسترول ها، رنگدانه ها و موناکولین ها تشکیل شده است.

موناکولین ها مانع ردوکتاز  HMG COA (هیدروکسی-3-متیل گلوتاریل- کوآنزیم A)، مرحله محدود کننده سرعت در سنتز کلسترول می شوند. حداقل 13 موناكولین از RYR جدا شده است، كه موناكولین K از نظر شیمیایی شبیه لوواستاتین داروی كاهش دهنده كلسترول است. چندین آزمایش بالینی برای بررسی کارایی و ایمنی RYR انجام شده است.  یک متاآنالیز اخیر در سال 2015 ، 20 آزمایش تصادفی متشکل از 6663 بیمار را مورد بررسی قرار داده و هنگام مقایسه RYR با گروه دارونما، کاهش کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) را نشان داده است.  هیچ تفاوتی در LDL بین RYR و استاتین درمانی با بروز آسیب کلیه و ناهنجاری های کبدی کمتر از 5٪ در هر دو گروه RYR و کنترل وجود نداشت.

سازمان امنیت غذایی اروپا (EFSA) ادعاهای بهداشتی را مبنی بر اینكه محصولات RYR می توانند اثرات دارویی درمانی را ایجاد كنند، مجاز می داند.  EFSA " رابطه علت و معلولی بین مصرف موناكولین K در برنج مخمر قرمز و حفظ غلظت های كلسترول LDL خون طبیعی" ایجاد كرده است ، با توجه به اینكه میزان مصرف روزانه  در رژیم غذایی حداقل 10 میلی گرم موناكولین K از است، سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) دیدگاه دیگری را حفظ می کند.  موناکولین K به دلیل شباهت عملکردی آن با لوواستاتین، توسط FDA ایالات متحده، دارویی تأیید نشده در نظر گرفته می شود و مقدار خاصی از این قبیل محصولات RYR حاوی موناکولین ممنوع است. 

 

 Xuezhikang (XZK) ، عصاره برنج مخمر قرمز چینی :

 به عنوان یک گزینه مطلوب برای بیماران مبتلا به بیماری قلبی (CHD) با سطح تری گلیسیرید (TG) افزایش یافته، توصیه می شود.  اثر هیپوتریگلایسیریدمی XZK در رژیم غذایی هیپرتری گلیسیریدمی ناشی از فروکتوز در موش صحرایی بررسی شد و با سیمواستاتین مقایسه شد.  نقش آپولیپوپروتئین A5 (apoA5)، تنظیم کننده کلیدی متابولیسم TG و یک ژن هدف از گیرنده فعال کننده تکثیر پراکسی زوم (PPARa)، قرار بود در اقدامات هیپوتری گلایسیریدمی مرتبط با XZK شناسایی شود. 
نتایج نشان داد که  80 میلی گرم در کیلوگرم در روز XZK  عملکرد هیپوتری گلایسیریدمی بالاتر از سیمواستاتین (1 میلی گرم در کیلوگرم در روز) دارد در حالی که هر دو دارای قدرت کاهش LDL-C معادل هستند. سطوح بالاترAA5 پلاسما و apoA5 کبدی در موشهای تحت درمان با 80 میلی گرم در کیلوگرم در روز XZK ، نسبت به سیمواستاتین (1 میلی گرم در کیلوگرم در روز) مشاهده شد. 
علاوه بر این ، XZK به بیان PPARa کبدی موش نسبت به سیمواستاتین کمک بیشتری می کند.  اگرچه این دو عامل منجر به تنظیم برابرگیرنده های LDL سلولهای کبدی شدند، کاهش TG و افزایش apoA5 بیشتر در سلولهای کبدی تحت درمان با XZK (500 ug / ml) نسبت به سیمواستاتین (10 میلی آمپر) مشاهده شد. با این حال، PPARa knock-down اثرات فوق XZK را بر سلولهای کبدی از بین برد. بنابراین، مطالعه نشان داد که XZK در پایین آوردن سطح LDL-C، عملکرد هیپو تری گلیسیریدمی بیشتری نسبت به سیمواستاتین دارد، که به تنظیم بیشتر apoA5 توسط این عامل از طریق مسیر سیگنالینگ PPARa نسبت داده می شود .

در یک مطالعه کنترل شده، تصادفی و متقاطع، شرکت کنندگان برای دریافت صبحانه حاوی 3 گرم وزن مولکولی بالا (HMW)،  5 گرم با وزن کم مولکولی (LMW)، 3 گرم کاربید LMW که به طور طبیعی در دیواره سلولی غلات وجود دارد و یک رژیم غذایی کنترل، هر کدام به مدت 5 هفته با هم رقابت کردند. جذب کلسترول، با ارزیابی کلسترول موجود در گردش خون به مدت بیش از 96 ساعت پس از مصرف خوراکی اندازه گیری شد.  سنتز اسید صفراوی با اندازه گیری غلظت 7a-hydroxy-4-cholesten-3-one سرم تعیین شد.

نتایج نشان داد که سنتز کلسترول اسید صفراوی افزایش یافته و بر جذب یا سنتز کلسترول غلبه می کند و درنتیجه مسئول اثر کاهش کلسترول bar-le B-glucan می باشد. 

 

 Solanum nigrum Linn سایه شب سیاه:

متعلق به خانواده Solanaceae است.  مطالعات اخیر نشان داده است که عصاره Solanum nigrum (SNE) دارای توانایی ضد التهاب ، آنتی اکسیداسیون ، ضد پیری پوست و محافظ کبد است.  اثرات SNE در داخل بدن و در شرایط آزمایشگاهی بر روی هپاتیت ناشی از کبد چرب غیرالکلی (NAFL) بررسی شد.  داده های in vivo نشان داد که SNE باعث کاهش تری گلیسیرید خون ، قند ، سطح کلسترول ، تجمع چربی ، استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید در موش های تحت رژیم غذایی با چربی بالا می شود.  نتایج نشان داد که SNE بیان اسیدهای چرب سنتاز، HMG-COA ردوکتاز (3- هیدروکسی-3- متیل گلوتاریل کوآنزیم ردوکتاز)، SREBPS (پروتئین های اتصال دهنده عناصر تنظیم کننده استرول) را از طریق AMP فعال تنظیم می کند.
مسیر پروتئین کیناز (AMPK)، تنظیم تنظیم بیان کارنیتین پالمیتوئیل ترانسفراز 1 (CPT1) و بیان گیرنده های فعال کننده تکثیر فعال کننده پراکسی زوم (PPAR-a).  علاوه بر این، عصاره پلی فنل Solanum nigrum (SNPE) از SNE تهیه شد. کاهش تجمع چربی کبد (اسید اولئیک).  بنابراین، SNE پتانسیل تخفیف هپاتیت ناشی از NAFL را دارد و می تواند برای تولید محصولات غذایی سالم برای جلوگیری از بیماری NAFL مورد استفاده قرار گیرد. 

 

 Amygdalus mongolica (A. mongolica) :

یکی از مهمترین میوه های مغز در سراسر جهان است و بذر آن به عنوان یک منبع غذایی مغذی برای مصرف انسان شناخته شده است. دانه های A. mongolica حاوی ترکیبات مختلفی از جمله فلاونوئیدها و ویتامین E هستند که به عنوان فعالیت آنتی اکسیدانی شناخته می شوند. 

 در یک مطالعه، فعالیت کاهشی چربی خون روغن دانه A. mongolica با استفاده از یک مدل موش چربی خون بررسی شد.  دوز 10/2/5 میلی لیتر در کیلوگرم روغن A. mongolica که به موشهای صحرایی نر افزایش می یابد، کلسترول تام (TC)، لیپوپروتئین-C با چگالی کم (LDL-C)، مالون دی آلدئید (MDA)، کلسترول کل / بالا را کاهش داد. نسبت لیپوپروتئین-C (TC / HDL-C)، نسبت LDL-C / HDL-C و شاخص تصلب شرایین (Al).  در مقابل، سطح گلوتاتیون (GSH)، فعالیت های سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GSH-Px) به طور قابل توجهی افزایش یافت.  این داده ها نشان داد که روغن A. mongolica به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی می تواند برای چربی خون مورد استفاده قرار گیرد.

 

  Quercus acutissima (QF) ، بلوط اره ای :

 از نژادهای آسیایی بلوط بومی چین (از جمله تبت)، کره، ژاپن، هندوچین و هیمالیا است.  یک عصاره اتانولی میوه QF به عنوان یک بازدارنده استیلاسیون در پیش دیپوسیتهای 3T3-L1 در رژیم غذایی پرچرب (HFD) - موشهای چاق تغذیه شده، که در آن استیلاسیون پروتئینهای هیستون و غیرهستون با چربی زایی همراه است، مورد بررسی قرار گرفت. گزارش شده است که QF به عنوان یک بازدارنده استیل ترانسفراز (HAT) هم صدا عمل می کند و QF 400 ug به طور قابل توجهی فعالیت p300 و پروتئین اتصال دهنده CREB را مهار می کند. QF (200 ug / mL) به طور قابل توجهی تجمع چربی بدون سمیت ظاهری را کاهش می دهد، که احتمالاً ناشی از کاهش بیان پروتئین های لیپوژنیک، از جمله سنتاز اسید چرب، گاما گیرنده فعال کننده تکثیر پروکسی زوم، پروتئین اتصال دهنده عناصر تنظیم کننده استرول 1 و CCAAT است  پروتئین های اتصال دهنده تقویت کننده آلفا.  موش های دارای HFD با QF در 50 و 200 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن تکمیل شدند.
مکمل QF به ترتیب باعث کاهش وزن بدن شد که به ترتیب به دلیل کاهش اندازه متوسط ​​قطره چربی و همچنین تجمع چربی در چربی و کبد رتروپریتونئال بود. کاهش QF واسطه در اندازه قطرات چربی در بافت چربی رتروپریتونئال احتمالاً با کاهش بیان DGAT2 همراه است. روی هم رفته، این مشاهدات نشان می دهد که QF به عنوان یک مهار کننده HAT عمل کرده و باعث کاهش چربی در سلولهای پیش سلول 3T3-L1 می شود و در نتیجه باعث کاهش چاقی ناشی از HFD می شود. 

 

خانواده گیاهان  Compositae :

 بومی مناطق معتدل اروپا ، آسیا و ضد عفونی کننده، ضد اسپاسم، مقوی ارگانهای حیاتی هستند و اثر کاهش چربی خون دارند.

ü عصاره Artemisia vulgaris در یک مطالعه برروی موش ها بعنوان شاخص آتروژنیک مورد مطالعه قرار گرفت (Al).

ü علاوه بر این، عصاره  Artemisia vulgaris یا افسنطین شمالی آفریقا، که در آمریکای شمالی نیز وجود دارد یک علف هرز مهاجم است و در داروهای گیاهی سنتی، از قسمتهای هوایی Artemisia vulgaris به عنوان ضد کرم و نیز اختلالاتي از جمله هپاتوز استفاده می شود. در موش هاي صحرايي كه از رژيم غذايي كلسترول بالا (حاوي 3٪ كل استرول در روغن اولئين) به مدت 8 هفته تغذيه مي كردند آرتمیسیا وولگاریس، لیپید سرم و همچنین فعالیت هیدروکسی متیل گلوتاریل- CoA ردوکتاز (HMG COA ردوکتاز) را به میزان قابل توجهی کاهش داده و وضعیت آنتی اکسیدانی را در موشهای تحت درمان بهبود می بخشد. فعالیت هیپوکلسترولمی عصاره را می توان به دلیل مهار فعالیت ردوکتاز HMG-COA کبدی دانست (HMG COA ردوکتاز عامل کلیدی و آنزیم محدود کننده درگیر در مسیر بیوسنتز کلسترول است).

 

 Panicum miliaceum L.

یک گونه چمن است که به عنوان یک محصول استفاده می شود با بسیاری از نام های عمومی از جمله ارزن پرو و ​​گیاه گراز  شهرت دارد. اولین بار به عنوان یک محصول در هر دو کشور Transcaucasia و China حدود 7000 سال پیش یافت شد. در یک مطالعه، یک درصد عصاره محلول در آب دانه P. miliaceum به طور موثر چربی خون در موش های چاق را کاهش داد. گزارش شد که عصاره P. miliaceum با مهار جذب اسیدهای چرب و افزایش طول زنجیره باعث کاهش سنتز اسیدهای چرب اشباع نشده می شود.  همچنین بیان ژن های مرتبط با لیپوژنز کبدی (PPARa ، L-FABP ، FAS و SCD1) را کاهش داد، در حالی که ژن مربوط به لیپولیز (CPT1) افزایش یافت. 

 

 سبوس برنج :

به عنوان منبع بالقوه روغن خوراکی شناخته شده است. روغن سبوس برنج (RBO) در سراسر جهان محبوب نیست اما تقاضای آن به دلیل مزایای سلامتی آن در حال افزایش است.  بسته به نوع، درجه فرز و سایر عوامل آب و هوایی 15-20٪ روغن دارد. روغن سبوس برنج دارای مشخصات اسید چرب خوبی است، که تا حدی مسئول ارزش غذایی آن همراه با سایر مواد شیمیایی گیاهی است (توکوفرول ها و توکوترینول ها).  این ماده به طور عمده در ژاپن، تایوان، چین، تایلند و کره جنوبی به عنوان "روغن خوراکی برتر" استفاده می شود. 
روغن سبوس برنج و اجزای تشکیل دهنده آن در مطالعات حیوانی و انسانی توانایی کاهش چربی خون، LDL و کلسترول پلاسما را نشان می دهد، در حالی که سطح کلسترول HDL را افزایش می دهد. پتانسیل کاهش کلسترول عصاره آنزیمی سبوس برنج در درجه اول به دلیل مواد شیمیایی شیمیایی تشکیل دهنده آن است که عمدتاً از نوع استرول است.
این اثر به دلیل تغییر ساختارهای زنجیره جانبی بین کلسترول و فیتواسترول است. 

استرول گیاهی به دلیل داشتن توانایی بالقوه در کاهش کلسترول، در محصولات غذایی مختلف به عنوان افزودنی برای کمک به کاهش سطح کلسترول LDL خون، با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفته است. 

 سیسرو و گدی در سال (2001) ادعا كردند كه عصاره آنزیمی سبوس برنج غنی از یوریزانول است كه برای اثرات درمانی می تواند پاسخگو باشد. مکانیسم های زیادی برای اثر هیپوکلسترولمی y-orza-nol ترسیم شده است، از جمله مانع شدن در جذب کلسترول روده، افزایش جریان صفرا و دفع بالاتر کلسترول از مدفوع.  تمام این تأثیرات عمدتا به فیتو ترول ها نسبت داده می شوند، که بخشی از مجموعه y-oryzanol هستند. یکی دیگر از نقاط هدف y-oryzanol در کاهش کلسترول LDL، کاهش تشکیل آپوپروتئین B است. آپوپروتئین B ماده اصلی سازنده LDL است، با کاهش سطح آن، تشکیل LDL محدود می شود و در نهایت منجر به پایین آمدن سطح LDL سرم می شود. 

علاوه بر این ، افزایش سطح کلسترول HDL نیز با کاهش کلسترول کل پلاسما ارتباط مستقیم دارد. تعدادی آزمایش بالینی وجود دارد که شواهد واضحی ارائه می دهد که با جمع آوری رژیم غذایی غنی از RBO می توان سطح کلسترول HDL در افراد با فشار خون بالا را به طور قابل توجهی بهبود بخشید. 

پلی کوزانول ها مخلوطی از الکلهای آلیفاتیک طبیعی با زنجیره طولانی است که از طیف وسیعی از گیاهان بدست می آید.گفته شده است که ممکن است پلی کوزانول ها فعالیت HMG-COA ردوکتاز را مهار کنند، اما این به طور قطعی تأیید نشده است. 

در اوایل دهه 90، تعدادی از مطالعات بالینی نشان دهنده اثر كاهش لیپید پلیكوزانول ها در انواع مختلف بیماران (داوطلب سالم، هایپكولسترولمیك، دیابتی یا زنان یائسه)، با كاهش كلسترول LDL مشابه استاتین ها (حدود 25٪) و 10٪ افزایش HDL بودند. 

پلی فنول ها :

خانواده بسیار بزرگی از مواد موجود در دنیای گیاهان هستند.  ویژگی اصلی انها وجود گروه های فنلی چند شاخه ای است که دارای یک اثر ضد اکسیدانی قوی هستند.  به همین دلیل، پلی فنول ها در برخی از غذاهای معمول رژیم مدیترانه ای (روغن زیتون، شراب قرمز، میوه ها و گیاهان) وجود دارند. 
همچنین فرض شده است که پلی فنول ها قادر به مهار HMG-COA ردوکتاز و همچنین ACAT2 و MTP هستند و این امر اثر هیپوکلسترولمیک را توجیه می کند.  با این وجود، حتی اگر در یک مطالعه آزاد، Mollace و همکاران  احتمال کاهش زیاد LDL-C (> 30٪) و همچنین سطح تری گلیسیرید (> 40٪) با پلی فنولهای استخراج شده از ترنج را پیشنهاد کرده اند.

 

 استرول های گیاهی :

 از طریق کاهش محتوای کلسترول درون میسل و در نتیجه نسبت پایین تر کلسترول قابل جذب، جذب کلسترول روده را کاهش می دهند. علاوه بر این، برخی مطالعات نشان می دهد که با فیتواسترول ها قادر به رقابت هستند.

این کار با انسداد حامل داخل سلولی (NPCIL1)، و همچنین افزایش فعالیت پروتئین های غشایی مسئول کلسترول دفع (ABCA1) و استرول های گیاهی (ABCG5 و ABCG8) در روده و کبد، و اثر افزایشی بر آزادسازی  هر دو استرول توسط سلولهای انتروسیت و مجاری صفراوی در کبد به لومن روده، کار خود را انجام می دهد.

جذب پایین روده ای کلسترول ناشی از استرول های گیاهی باعث کاهش جذب کلسترول کبد می شود، که کبد با افزایش بیان گیرنده های LDL پاسخ می دهد و در نهایت منجر به جذب بیشتر LDL پلاسما و در نتیجه یک اثر خفیف کلسترولمی می شود.  فیتواسترول ها در حامل های مختلف غذایی اضافه و بررسی شده اند. 

در ابتدا، آنها در مارگارین آزمایش شدند اما متعاقباً سایر حامل هایی که می توان در آنها استرول های گیاهی اضافه کرد شناسایی شدند: روغن ها، سس سالاد، محصولات گوشتی، نوشیدنی های کم کالری، غلات و در آخر نوشیدنی های مبتنی بر شیر تخمیر شده. 

مطالعات بالینی با نوشیدنی های مبتنی بر شیر تخمیر شده غنی شده با فیتواسترول نشان داده است که تأثیر فیتواسترول ها در کاهش کلسترول تقریباً معادل اثرات حاصل از ورود آنها به مارگارین است. 

 خواص كاهش دهنده كلسترول فیتواسترولها در یك سری آزمایشات بالینی در كاتریكهای مختلف افراد به اثبات رسیده است: بزرگسالان نرمولایپیدمی و هایپراكلسترولمیك با و بدون بیماریهای قلبی عروقی، بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و كودكان دارای هایپروكلسترول خانوادگی.  در یک مطالعه چند مرکز ایتالیایی، 1.6 گرم فیتواسترول در روز، همراه با یک شیر تخمیر شده، باعث کاهش کلسترول LDL از 166.2 + 2.0 به 147.4 ± 2.8 میلی گرم در دسی لیتر شد، و در عین حال دارای یک اثر آنتی اکسیدانی بود. 
به طور کلی ، داده های بالینی نشان می دهد که مصرف روزانه 1-3 گرم استرول گیاهی LDL-کلسترول را 5-15٪ کاهش می دهد، بدون اینکه تأثیر قابل توجهی بر کلسترول HDL یا تری گلیسیرید داشته باشد.  بسیاری از آزمایشات بالینی در بیماران مبتلا به هایپرکلسترولمی که تحت درمان با استاتین یا فیبرات قرار دارند نیز موجود است. ارتباط غذاهای غنی شده با استرول گیاهی با این داروها تأثیر افزایشی را در کاهش سطح کلسترول کل و LDL- کلسترول در پلاسما را نشان می دهد. 

 

سیر (Allium sativum) :

 از زمان های بسیار قدیم به عنوان ماده دارویی در داروهای محلی استفاده می شده است.  این ماده حاوی خواص مختلف عملکرد زیستی موثر بر سلامتی است.  سیر و فرآورده های آن به طور گسترده ای به عنوان عوامل پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی شناخته شده اند. مکمل عصاره سیر به طور قابل توجهی دفع  لیپیدها ،TG و کلسترول را افزایش می دهد، که نشان می دهد مکانیسم عصاره سیر نه تنها به مکانیسم های سنتز چربی مربوط است بلکه می تواند به مکانیسم های دیگری منجر شود که باعث افزایش دفع چربی در دفوع می شود. 

دفع منجر به کاهش قابل توجه لیپید پلاسما در موش های تغذیه شده با عصاره سیر شده است. عصاره سیر باعث کاهش بیان mRNA پروتئین-1c ) (SREBP-1c عنصر تنظیم کننده استرول کبدی، یک فاکتور اصلی رونویسی متابولیسم چربی می شود.  به عنوان یک نتیجه از سقوط کبدی SREBP-1c ، سطح استیل-کوآ کربوکسیلاز (ACC) ، و اسیدهای چرب سنتاز (FAS) mRNA ، ژن های هدف از SREBP_1c ، به شدت کاهش می یابد.  علاوه بر این ، بیان کبدی (HMG-CoA) ردوکتاز و کلسترول آسیل-CoA آسیل ترانسفراز (ACAT) mRNA نیز مهار شد ، که نشان می دهد مهار بیان این ژن ها باعث کاهش سنتز چربی در کبد می شود که این خود با کاهش غلظت TG پلاسما همراه بود.

 

جو دو سر :

گزارش شده است که جو دوسر کاملا واضح باعث کاهش کلسترول سرم، کنترل چاقی و جلوگیری از بیماری عروق کرونر قلب می شود.  مطالعات متعدد نشان داد که جو دوسر حاوی مقادیر زیادی گلوکان B است که برای سلامتی انسان مفید است.  اثرات هیپوکلسترولمی اجزای جو دوسر به غیر از B-glucan در موشهایی که با رژیم غذایی هایپرکلسترولمی تغذیه شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت.

نشان داد که جو دو سر رژیم غذایی با افزایش دفع اسیدهای صفراوی مدفوع که به محتوای آن در لیپیدها و پروتئین ها نسبت داده می شود، باعث کاهش کلسترول خون می شود.  پروتئین های جو دوسر به دلیل پایین بودن نسبت لیزین / آرژنین و متیونین / گلیسین، سطح کلسترول سرم و سطح پایین لیپوپروتئین-کلسترول را کاهش دادند.  وجود اسید اولئیک ، لینولئیک ، ویتامین E و استرول های گیاهی از ویژگی های هیپوکلسترولمی لیپیدهای جو دوسر است . 

 

سویای سیاه (Glycine max L. Merrill) :

به طور گسترده ای به عنوان یک ماده غذایی غنی در آسیا مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک داروی گیاهی سنتی برای پیشگیری از دیابت ، عملکرد ادرار آور ، کمک به کبد و عملکردهای کلیه مورد استفاده قرار گرفته است. در سویای سیاه ، متفاوت از سویا زرد ، پلی فنول ها وجود دارد.  اثرات ضد چاقی سویای سیاه تخمیر شده توسط موناسکوس (F-BS) در موش هایی با چاقی ناشی از رژیم غذایی پرچرب (HFD) بررسی شد.  F-BS (خوراکی ، 0.5 و 1.0 گرم در کیلوگرم به ازای هر وزن بدن، دو بار در روز، به مدت 12 هفته) با کاهش وزن بدن و افزایش عملکرد کبد، تنظیم میزان گلوکز و کلسترول خون در موش های C57BL / 6 ، چاقی را بهبود می بخشد  HFD  F-BS با جلوگیری از افزایش اندازه سلولهای چربی، رشد پدهای چربی اپیدیدیم، رتروپریتونال و پرینال را سرکوب کرد. 
علاوه بر این، سطح گلوکز خون، کلسترول تام و لپتین به طور وابسته به دوز با تجویز F-BS به طور قابل توجهی کاهش یافت.  این نتایج نشان داد که F-BS یک مکمل غذایی مفید برای جلوگیری از چاقی، کنترل گلوکز خون و کاهش کلسترول است. 
چندین گزارش قبلی سازوکارهای دیگر F-BS را پیشنهاد کرده اند.  این موارد شامل القای ترموژنز در ماهیچه ها، کاهش سنتز اسیدهای چرب در بافت چربی و کاهش جذب اسیدهای چرب در بافت روده از طریق فعال سازی گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسیزوم (PPARa) است.  علاوه بر این ، گزارش شده است که مصرف پروتئین سویا باعث تحریک ترشح انسولین، کاهش بیان PPARY ، GLUT-2 ، بیان SREBP-1 و هیپرانسولینمی با درجه بندی آملیو مشاهده شده در طی چاقی می شود.  انسولین به افزایش سنتز و ترشح لپتین در بافت چربی کمک می کند.  تجویز F-BS ممکن است در تنظیم میزان ترشح / حساسیت انسولین و ترشح لپتین عمل کند، بنابراین در اثرات ضد چاقی در مدل چاقی ناشی از HFD نقش قابل توجهی دارد.

 

نتیجه گیری :

 خصوصیات عمده محصولات طبیعی مختلف مورد بحث در اینجا در جدول 1 خلاصه شده است. (فایل اصلی) نتیجه گیری داده های چندین تحقیق نشان می دهد که بسیاری از محصولات طبیعی ممکن است اثرات مفیدی در چربی خون داشته باشند که همین موضوع باعث امید به تولید نسل جدید داروهای ضد چربی خون از این محصولات طبیعی است.  با این حال ، تحقیقات جامع شیمیایی و دارویی برای کشف دقیق مکانیسم این محصولات برای اثر کاهش چربی خون و شناسایی مواد تشکیل دهنده فعال (مسئول) این اثرات همچنان مورد نیاز است.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

برچسب ها: مقالات تخصصی

درج نظرسوالات کاربران
تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.