پماد درد مفاصل رضوی

پماد درد مفاصل رضوی

150,000 ریال

پماد درد مفاصل پماد درد مفاصل ترکیبات: عصاره رزماری،فلفل،دارچین،زنجبیل موارد مصرف: درد مفصل،گرفتگی عضلات

گروه: مسکن درد
تولید کننده:زجاج درمان توس
تکمیل فرایند خرید
پماد درد مفاصل
ترکیبات:
عصاره رزماری،فلفل،دارچین،زنجبیل

موارد مصرف:
درد مفصل،گرفتگی عضلات،التهاب مفاصل

دستور استفاده:
دو نوبت در روز ،صبح وشب ماساژداده شود

نکته:
کسانی که به ترکیبات پماد حساسیت دارند این پماد را مصرف نکنند
دور از دسترس اطفال،نور و گرما نگهداری شود
ترجیحا در یخچال نگهداری شود
پماد درد مفاصل رضوی