ترازوسین قرص 2 م گ

ترازوسین قرص 2 م گداروی ژنریک: ترازوسین

نام برند تجاری hytrin
کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 2mg
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد