پنتوسک قرص 40 پنتوپرازول

پنتوسک قرص 40 پنتوپرازولداروی ژنریک: پنتوپرازول

نام برند تجاری pantosec
کشور/شرکت cipla/india
شکل دارویی tab
دوز دارو 40mg
نوع بسته بندی 30
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد