کتوکونازول موضعی لوسیون 2 درصد

کتوکونازول موضعی لوسیون 2 درصدداروی ژنریک: کتوکونازول

کشور/شرکت iran
شکل دارویی lot
دوز دارو 2%
نوع بسته بندی 1 عددی
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد