بلادونا قرص

بلادونا قرصداروی ژنریک: بلادونا

ترکیبات belladona+phenobarbital
کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد