ساندوز قرص 40 پنتوپرازول

ساندوز قرص 40 پنتوپرازولداروی ژنریک: پنتوپرازول

نام برند تجاری pantoprazole- sandoz
کشور/شرکت sandoz/ usa
شکل دارویی tab
دوز دارو 40mg
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد