ترازوسین قرص 5 م گ

ترازوسین قرص 5 م گداروی ژنریک: ترازوسین

نام برند تجاری hytrin
کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 5mg
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد