ساندوز قرص 20 پنتوپرازول

ساندوز قرص 20 پنتوپرازولداروی ژنریک: پنتوپرازول

نام برند تجاری pantoprazole- sandoz
کشور/شرکت sandoz / usa
شکل دارویی tab
دوز دارو 20mg
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد