ایندومتاسین شیاف 50

ایندومتاسین شیاف 50داروی ژنریک: ایندومتاسین

نام برند تجاری indocid
کشور/شرکت iran
شکل دارویی supp
دوز دارو 50mg
نوع بسته بندی 43230
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد