سیتالوپرام 20 م.گ قرص خارجی

سیتالوپرام 20 م.گ قرص خارجیداروی ژنریک: سیتالوپرام

نام برند تجاری cipram
کشور/شرکت denmark
شکل دارویی tab
دوز دارو 20mg
نوع بسته بندی 20
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد