اوئستروژل (استروژل) ژل موضعی 17- بتااسترادیول

اوئستروژل (استروژل) ژل موضعی 17- بتااسترادیولداروی ژنریک: استرادیول والرات

نام برند تجاری oestrogel gel
کشور/شرکت besins/ france
شکل دارویی topical gel
دوز دارو 0.06% - 80g
نوع بسته بندی 1 عددی
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد