ترازوسین- آپو (هیدروکراید) 2 م گ قرص خارجی

ترازوسین- آپو (هیدروکراید) 2 م گ قرص خارجیداروی ژنریک: ترازوسین

نام برند تجاری apo-terazosin
کشور/شرکت apotex/ canada
شکل دارویی tab
دوز دارو 2 mg
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد