ترانکوپین ایرانی قرص 200 کوئیتیاپین

ترانکوپین ایرانی قرص 200 کوئیتیاپین

نام برند تجاری tranqopine
کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 200mg
نوع بسته بندی 30
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد