سیپروهپتادین قرص 4 م گ

سیپروهپتادین قرص 4 م گداروی ژنریک: سیپروهپتادین

نام برند تجاری periactin
کشور/شرکت iran
شکل دارویی tab
دوز دارو 4mg
نوع بسته بندی 100