ژلوکاف کپسول 15 دکسترومتورفان

ژلوکاف کپسول 15 دکسترومتورفانداروی ژنریک: دکسترومتورفان

نام برند تجاری gelocough
کشور/شرکت dana/iran
شکل دارویی soft gel
دوز دارو 15mg
نوع بسته بندی 100
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد