پانتازول آلمانی ویال 40 پنتوپرازول

پانتازول آلمانی ویال 40 پنتوپرازولداروی ژنریک: پنتوپرازول

نام برند تجاری pantozol
کشور/شرکت nycomed/germany
شکل دارویی vial
دوز دارو 40mg
نوع بسته بندی 1 عددی
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد