کتوکونازول کرم 2%

کتوکونازول کرم 2%داروی ژنریک: کتوکونازول

کشور/شرکت iran
شکل دارویی cream
دوز دارو 2%
نوع بسته بندی 1 عددی
شرایط نگهداری 15-30 درجه سانتیگراد