اطلاعات دارویی فرریک کربوکسی مالتوز

ferric carboxymaltose

فرریک کربوکسی مالتوز ferric carboxymaltose

گروه دارو: مکمل غذایی

فرریک کربوکسی مالتوز بعنوان منبعی از آهن در درمان کم خونی ناشی از کمبود آهن استفاده می شود. فرریک کربوکسی مالتوز هنگامیکه درمان با اشکال خوراکی آهن موثر نبوده و امکان پذیر نباشد استفاده می شود. فرریک کربوکسی مالتوز به صورت تزریق وریدی مورد استفاده قرار می گیرد.

مکانیسم اثر فرریک کربوکسی مالتوز

فرریک کربوکسی مالتوز یک هیدروکسیدآهن کلوئیدال (III) در کمپلکس با کروکسی مالتوزمی باشد ، یک پلیمر کربوهیدرات که سبب رهاسازی آهن نیازمند عملکرد هموگلوبین،میوگلوبین،سیستم های آنزیمی ویژه می شود.اجازه می دهد حمل و نقل اکسیژن از طریق هموگلوبین صورت پذیرد.

فارماکودینامیک

فرریک کربوکسی مالتوز یک ترکیب غیر دکستران است که اجازه جذب آهن (به داخل سیستم رتیکولواندوتلیال) بدون رهاسازی آهن آزاد را می دهد.

فارماکوکینتیک

حجم توزیع فرریک کربوکسی مالتوز حدود 3 لیتر می باشد. دفع فرریک کربوکسی مالتوز از طریق ادرار در حد ناچیزی می باشد.حداکثر سطوح سرمی آهن (37-333 mcg/mL) طی 0.25 الی 1.2 ساعت بدست می آید.نیمه عمر حذفی فرریک کربوکسی مالتوز 7-12 ساعت می باشد.

موارد مصرف فرریک کربوکسی مالتوز

کم خونی فقر آهن

مقدار مصرف فرریک کربوکسی مالتوز

مقدار مصرف معمول برای کم خونی فقر آهن (IDA):بزرگسالان:تزریق وریدی:
-وزن زیر 50 کیلوگرم: 15 mg/kg آهن روز اول ، تکرار مقدار مصرف بعد از حداقل 7 روز .( حداکثر مجازمجموعا: 1500 mg آهن در هر دوره درمان ) .ممکن است در صورت عود مجدد کم خونی دوره درمان تکرار گردد.
-وزن50 کیلوگرم و بالاتر:750 mg آهن در روز اول اول ، تکرار مقدار مصرف بعد از حداقل 7 روز .( حداکثر مجازمجموعا: 1500 mg آهن در هر دوره درمان ) . ممکن است در صورت عود مجدد کم خونی دوره درمان تکرار گردد.

موارد منع مصرف فرریک کربوکسی مالتوز

ازدیادحساسیت به این دارو و ترکیبات آن

هشدارها

1-بدنبال انفوزیون وریدی فرریک کربوکسی مالتوز فشار خون بیمار تحت نظارت قرار گیرد.
2-تجهیزات لازم جهت احیای بیمار، داروها و پرسنل آموزش دیده در هنگام انفوزیون وریدی فرریک کربوکسی مالتوز محیا باشد.زیرا واکنش های ازدیاد حساسیت مفرط و گاها کشنده در اثر مصرف این دارو گزارش شده است.
3-درمان خوراکی آهن نباید تا 5 روز پس از تجویز آخرین مقدار مصرف این دارو شروع شود.
4-مصرف این دارو در کودکان توصیه نمی شود.
5-این دارو در دوران بارداری با احتیاط فراوان مصرف شود.

نکات قابل توصیه

1-تزریق فرریک کربوکسی مالتوز بصورت تزریق آهسته وریدی ( رقیق نشده) با سرعت ~100 mg/minute یا انفوزیون وریدی ( رقیق شده تا ≥ 2 mg/mL)حداقل طی 15 دقیقه انجام گیرد.
2-از اکستراوازیشن (نشت ماده به خارج رگ) جلوگیری بعمل آید زیرا می تواند سبب تغییر رنگ بصورت دائم گردد.اگر اکستراوازیشن (نشت ماده به خارج رگ) رخ داد تجویز در آن محل را قطع نمایید.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )


توجه : اطلاعات دارویی موجود در وبسایت صرفا جهت افزایش اطلاعات دارویی شما میباشد و لزوما به معنای موجود بودن دارو در داروخانه نیست .
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز

دارو های مشابه