اطلاعات دارویی ویتامین آ

Vitamin A

ویتامین آ Vitamin A

گروه دارو: ویتامین ها

رتینول و مشتقات رتینول نقش اساسی در عملکرد متابولیک شبکیه،  رشد و تمایز بافت اپیتلیال، رشد استخوان، تولید مثل و پاسخ ایمنی ایفا می کنند. رژیم ویتامین آ از کارتئوئید های متنوعی مشتق می شود که در گیاهان یافت می شوند. ویتامین A  در کبد، زرده تخم مرغ و اجزاء چرب محصولات لبنی به مقدار زیاد وجود دارد .

مکانیسم اثر

بینایی: ویتامین آ (-آل-ترانس-رتینول) در شبکیه به ایزومر 11-سیس رتینالدئید یا 11-سیس رتینال تبدیل می شود. 11-سیس رتینال در شبکیه در ترانسداکشن نور به سیگنال عصبی برای بینایی عمل می کند. در رودوپسین 11-سیس رتینال متصل به اوپسین ایزومر شده و توسط نور به –آل- ترانس-رتینال تبدیل می شود. این واقعه ای است که ایمپالس عصبی را به مغز می برد و باعث ادراک نور می شود. آل- ترانس-رتیال از اوپسین آزاد شده و به آل-ترانس رتینول کاهش می یابد. آل-ترانس-رتینول ایزومر شده و در تاریکی به 11-سیس-رتینول تبدیل می شود و سپس به 11-سیس-رتینال اکسیده می شود.

 11-سیس-رتینال دوباره با اوپسین ترکیب شده و دوباره رودوپسین را تشکیل می دهد. شب کوری یا نقص در بینایی در نور کم در نتیجه نقص سنتز دوباره 11-سیس رتینال است.

تمایز اپیتلیال: نقش ویتامین آ در تمایز اپیتلیال، و هم چنین در دیگر فرایند های فیزیولوژیک، شامل اتصال ویتامین A به دو خانواده از گیرنده های هسته ای (رتینوییک اسید رسپتور (RAR ها) و رتینوئیک-ایکس-رسپتور (RXR ها)) است. این گیرنده ها به عنوان فاکتور های رونویسی فعال شده توسط لیگاند هستند که رونوسی ژن را تغییر می دهند. وقتی ویتامین آ کافی برای این گیرنده ها وجود نداشته باشد، تمایز و رشد طبیعی سلولی مختل می شود.

فارماکوکینتیک

 • غلظت سرمی: 300-700 نانوگرم بر میلی لیتر (بزرگسالان)؛ 200-500 نانوگرم بر میلی لیتر (اطفال)
 • زمان پیک پلاسمایی: 4-5 ساعت (محلول روغنی)؛ 304 ساعت (مخلوط آب)
 • اتصال پروتئین: پروتئین اتصال رتینول
 • توزیع: عمدتا در کبد به صورت پالمیتات ریتول ذخیره می شود
 • متابولیسم: گلوکورونیده شده کبدی، دکربوکسیلاسیون
 • متابولیت ها: رتینوئیک اسید، رتینال
دفع: ادرار و مدفوع (از طریق صفرا)

موارد مصرف ویتامین آ

درمان کمبود ویتامین آ

مقدار مصرف ویتامین آ

بزرگسالان

اشکال دارویی

کپسول

 • 7500 واحد
 • 8000 واحد
 • 10000 واحد
 • 25000 واحد

محلول تزریقی

 • 50000 واحد بر میلی لیتر

قرص

 • 10000 واحد
 • 15000 واحد

میزان مجاز روزانه

توضیح داده شده برای معادل فعالیت رتینول (RAE)

1 RAE = رتینول 1 میکروگرم

مذکر: 900 میکروگرم در روز (3000 واحد در روز)

مونث

 • 700 میکروگرم در روز (2330 واحد در روز)
 • فرد حامله بیش از 18 سال: 750-770 میکروگرم در روز (2500-2600 واحد در روز)
 • فرد شیرده بیشتر از 18 سال: 1300 میکروگرم RAE (4330 واحد)

سطح بالایی مصرف

بیشتر از 18 سال: 3000 میکروگرم در روز RAE (10000 واحد)

حاملگی: 3000 میکروگرم در روز RAE (10000 واحد)

شیردهی (3000 میکروگرم در روز RAE (10000 واحد)

نقص ویتامین A

در صورت جذب ناقص یا مشکل در جذب خوراکی: 100,000  واحد در روز داخل عضلانی برای سه روز؛ سپس 50,000 واحد در روز به مدت دو هفته؛ و به دنبال آن درمان خوراکی.

درمان خوراکی: مولتی ویتامین حاوی 10,000 تا 20,000 هزار واحد در روز ویتامین آ برای دو ماهد

پروفیلاکسی کمبود ویتامین: 10,000 تا 50,000 واحد خوراکی روزانه

خشکی چشم (مصرف تایید نشده)

دوز توصیه شده به استثناء بانوان در سن تولید مل: 20,000 واحد خوراکی در روز به مدت دو روز، سپس دوز بعد از دو هفته تکرار شود.

بانوانی که در سن تولید مثلی هستند و شب کوری یا نقاط بیتوت دارند: 5000 تا 10,000 واحد در روز، 10,000 واحد در روز ماکزیمم یا کمتر و برابر با 25,000 واحد یکبار در هفته به مدت بیشتر یا برابر 4 هفته.

 

اطفال:

اشکال دارویی:

کپسول

 • 7,500 واحد
 • 8,000 واحد
 • 10,000 واحد
 • 25,000 واحد

محلول تزریقی

 • 50,000 واحد بر میلی لیار

قرص

 • 10,000 واحد
 • 15,000 واحد

مقدار مجاز روزانه

0-6 ماه: 400 میکروگرم در روز RAE (1333 واحد در روز)

6-12 ماه: 500 میکروگرم در روز RAE (1666 واحد در روز)

1-3 سال: 300 میکرو گرم در روز RAE (1000 واحد در روز)

3-8 سال: 400 میکروگرم در روز RAE (1333 واحد در روز)

8-13 سال: 600 میکروگرم در روز RAE (2000 واحد در روز)

13-18 سال:   900 میکرو گرم در روز RAE (3000 واحد در روز)

سقف مقدار مصرف

0-3 سال: 600 میکروگرم در روز RAE (2000 واحد در روز)

3-8 سال: 900 میکروگرم در روز RAE (3000 واحد در روز)

8-13 سال: 1700 میکروگرم در روز RAE (5667 واحد در روز)

13-18 سال: 2800 میکرو گرم در روز RAE (9333 واحد در روز)

13-18 سال حامله:  2800 میکروگرم در روز RAE (9333 واحد در روز)

13-18 سال شیرده: 2800 میکروگرم در روز RAE (9333 واحد در روز)

کمبود ویتامین

وقتی که تجویز خوراکی ممکن نیست یا سندروم نقص جذب ا وجود دارد مسیر داخل عضلانی استفاده شود:

اطفال: 7500-15000 واحد در روز به مدت 10 روز

1-8 سال: 17500-35000 واحد در روز به مدت 10 روز

بیشتر از 8 سال:

جذب ناقص یا زمانی که جذب خوراکی ممکن نیست: 100,000 واحد در روز داخل عضلانی به مدت 3 روز، سپس 50,000 واحد در روز به مدت 2 هفته، و به دنبال آن درمان خوراکی

درمان خوراکی: مولتی ویتامین خوراکی حاوی 10,000 تا 20,000 واحد در روز ویتامین آ  به مدت 2 ماه مصرف شود.

پروفیلاکسی کمبود: 10,000 تا 50,000 واحد خوراکی روزانه

خشکی چشم:

کمتر از 6 ماه: 50,000 واحد روزانه برای دو روز؛ با تک دوز بعد از 2 هفته تکرار شود.

6 تا 12 ماه: 100,000 واحد خوراکی روزانه به مدت 2 روز؛ با تک دوز بعد از 2 هفته تکرار شود.

بیشتر از یک سال به اشتثناء بانوانی که در سن تولید مثلی هستند: 200,000 واحد روزانه به مدت دو روز، سپس یک تک دوز بعد از دو هفته تکرار شود.

بانوانب که در سن تولید مثلی هستد یا نقاط بیتوت دارند: 5000 تا 10,000 واحد روزانه، 10,000 واحد در روز ماکزیمم یا کمتر و برابر 25,000 واحد هر هفته به مدت بیشتر یا برابر 4 هفته.

موارد منع مصرف

بارداری , حساسیت مفرط , تجویز داخل رگی , هایپرویتامینوسیس آ , سندروم جذب ناهنجار (درمان خوراکی)

حاملگی (دوز بیشتر از مقدار مجاز روزانه)

ایرینوتکان لیپوزومال - مکلرواتامین - روغن معدنی - نلارابین - پاکلی تاکسل متصل به پروتئین - وینکریسیتین لیپوزومال

هشدارها

احتیاط

اگر دوز بیشتر از 25000 واحد در روز است با احتیاط استفاده شود (به دقت مونیتور گردد)

اگر تشخیص کمبود ویتامین صورت گرفت، کمبود دیگر ویتامین های نیز بررسی شود (کمبود ویتامین آ  به تنهایی نادر است)

احتیاط در نقص کلیوی (توکسیسیته گزارش شده است)

تجویز طولانی مدت بیش از 25000 واحد در روز مونیتور گردد؛ دریافت ویتامین از دیگر منابع تغذیه ای و مکمل ها در نظر گرفته شود.

کارایی دوز های بزرگ سیستمیک 100000 تا 300000 واحد در روز ویتامین  آ  برای درمان آکنه مشخص نشده است.

نکات قابل توصیه

هیچ وقت مقداری بیشتر از مقدار توصیه شده ویتامین آ مصرف نگردد. از مصرف بیش از یک محصول ویتامین A  در یک زمان معین پرهیز کنید مگر اینکه پزشک به شما بگوید. استفاده از محصولات مشابه ویتامین همراه با هم می تواند منجر به اوردوز ویتامین و عوارض جانبی شدید شود.

اوردوز ویتامین آ می تواند منجر به عوارض جانبی شدبد و خطرناک برای حیات شود.

اگر حامله هستید بدون دستور پزشکی از ویتامین آ استفاده نکنید. اگر دوز زیاد مصرف شود ویتامین آ می تواند منجر به مشکل در تولد شود.

قبل از مصرف ویتامین آ در مورد دیگر دارو هایی که استفاده می کنید به پزشک خود اطلاع دهید.

مصرف در بارداری

A (بی خطر)

A خوراکی، C (دوز از مقدار مجاز روزانه تجاوز کند)؛ X (بیش از 6000 واحد در روز به صورت تزریقی استفاده شود)

مصرف در شیردهی

ویتامین آ به داخل شیر می رود؛ در مقادیر مجاز روزانه مشکلی ندارد.

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • ایمان | 1401/03/11

   سلام خسته نباشید،برای مشکل پوست و مو به متخصص مراجعه کردم و ایشون برای من ویتامین آ ۵۰۰۰۰ تجویز کردن که حدود سی قرص هست و نوشته شده روزی یک عدد!!میخواستم بدونم این تعداد قرص با این دوز به صورت روزانه خطرناک نیست؟تشکر

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام حتما مجدد به پزشک معالجتان مراجعه کنید و دستور مصرف را با ایشان چک کنید


  • جهانگیری | 1400/10/19

   سلام بیخشید خواستم بدونم ویتامین آ ژله ای رو باید بزاریم زیر زبون یا با آب مصرف بشه ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام این دارو به صورت بلعیدنی با یک لیوان آب است


  • مليكا باراني | 1400/09/26

   سلام خسته نباشيد دختر ٢٠ ساله هستم، دكتر بهم قرص آويژل ٢٥٠٠٠ و قرص اهن و مكمل كلسيم دادند و گفتن از هر كدوم روزي ١ عدد بخورم به مدت سه ماه. ميخواستم بپرسم مشكلي براي بدنم پيش نمياد؟ كم خوني دارم ولي مقدار كلسيم بدنم به اندازه هست و مقدار ويتامين آ در ازمايشم ١/. بود داروخانه اي كه قرص ها رو دادن گفتند باهم تداخل دارند نگران شدم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام آهن و کلسیم را با فاصله از هم بخورید حداقل دو ساعت. دستور مصرف ویتامین آ را مجددا با پزشکتان چک بفرمایید


  • فاطمه | 1400/09/25

   سلام خسته نباشید من ۱۴سالمه و خیلی جوش میزنم به دکتر پوستم مراجعه کردم گفت که باید روزی یدونه ویتامیت a50000 و..... استفاده کنم میخواستم بدونم روزی یدونش زیاد نیست مشکلی نداره ؟؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام مصرف ویتامین آ با این دوز بالا به صورت معمول توصیه نمیشود.


  • حمید عامری | 1400/09/10

   سلام وقت بخیر ویتامین A25000برای کسانی که تک بین هستن و تزریق هواستین انجام میدهند چه مقدار دوز هستش

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام حتما با چشم پزشکتان مشورت کنید


  • آگاهی | 1400/08/22

   مصرف مکمل ویتامین آ تا چه مدت پس از قطع مصرف روی سطح سرمی ویتامین آ موثر است؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام میزان مصرف و فواصل مصرف مکمل ها تعیین کننده هستند


  • مهدی | 1400/08/11

   سلام ببخشید من چشمم یک مقدار مشکل داشت دکتر گفت هیچی نیست ولی من خودم یکم سایه حس میکنم میبینم بعد این قرص و دادن ولی یادشون بنویسن کی باید بخورم قرص آ ویژل 25000 میخواستم بدونم کی باید بخورم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام تعداد کپسول تجویز شده مهم است. ولی دوز معمول آن هر هفته یک عدد است


  • سوالات | 1400/07/21

   سلام ببخشید مادربزرگ من ۶۰ و خورده ای سالشونه و به مدت ۱۰ روز هرروز هر ۸ ساعت یدونه ویتامین آ ۲۵۰۰۰خوردن الان چی کارکنیم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام ایشان حتما باید آزمایش خون به منظور بررسی میزان ویتامین آ بدهند. مخصوصا اگر هرگونه علایم گوارشی یا عصبی دارند


  • منا | 1400/06/21

   سلام ببخشید من حدود ۸ تا ویتامین a ۵۰۰۰۰ در مدت ۸ روز مصرف کردم و‌نمیدونستم ۵۰۰۰۰ هست تازه الان فهمیدم 🙈زینک و‌منیزیوم و مولتی ویت هم خوردم برای پیشگیری از کرونا چون مادرم کرونا گرفتن الان چیکارباید بکنم🙈

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مولتی ویتامین حاوی ویتامین آ تا دو ماه دیگر مصرف نکنید. هر نشانه ای اعم از مشکلات گوارشی، تاری دید، یا مشکلات عصبی مثل گیجی ممکن است دال بر مسمومیت با ویتامین آ باشد به پزشک مراجعه کنید


  • علی به | 1400/06/07

   سلام من چشمام چند روزی بود کمی تار میدید به خاطر همین از دارخونه یه بسته ویتامین آ تداژل ۲۵۰۰۰ گرفتم میخواستم بدونم اگه هر دو روز یک بار مصرف کنم مشکل خاصی برام پیش نمیاد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام برای بررسی علت تاری دید ابتدا حتما باید به چشم پزشک مراجعه کنید اگر لازم بود ایشان برای شما ویتامین آ تجویز خواهند کرد


  • زینب نصیری | 1400/05/30

   مقدار مصرف برای پیشگیری از کمبود ویتامیت آ و بهبود بینایی در کودک ۷ ساله چقدر است آیا میشه ۱ قرص ویتامین آ ۵۰۰۰۰ در ماه به کودک داد

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   ابتدا باید آزمایش خون داد تا از کمبود این ویتامین در بدن مطمئن شد..


  • باران | 1400/05/24

   با سلام ، اگر سه هفته پی در پی ، هفته ای یک قرص ۵۰۰۰۰ ویتامین A بصورت خودسر استفاده شده باشه، و رژیم غذایی هم نسبتا غنی از ویتامین A بوده ، مشکلی پیش میاد ؟ الان باید چکار کنم ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به احتمال زیاد برای شما مشکلی به وجود نمی آید درصورت داشتن علایم زیر به پزشک مراجعه کنید، سردرد، ضایعات پوستی، خشکی لب و مخاط ها، ریزش مو


  • باسط | 1400/04/27

   باعرض سلام ..چشم هام ضعیف هستن میتونم با کپسول ویتامین Aمشکل ضعیفی چشمم را کاهش بدم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به عنوان مکمل می تواند خوب باشد ولی برای درمان حتما باید به پزشک مراجعه کنید


  • حانیه | 1400/04/20

   با عرض سلام ۱۹ سالمه بیماری آرپی دارم. اگر در این زمینه تخصص دارین میشه بفرمایید چه قرص ویتامین آ استفاده کنم و روزانه چقدر و اگر در این زمینه تخصص ندارین لطفا بفرمایید روزانه ۱۰ هزار ویتامین آ چه قرصی باید مصرف کنم یعنی a25000 یا a5000 ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام برای مشکل شما ، مطالعات حداکثر دوز 15000 واحد در روز ویتامین A را پیشنهاد داده اند. البته تعیین دوز باید تحت نظر پزشک معالجتان انجام شود. برای دریافت این مقدار می توانید کپسول  50000واحدیِ ویتامین A را تهیه کنید و تحت نظر پزشک هر سه روز یک عدد مصرف کنید


  • علیرضا | 1400/04/07

   با سلام آیا قرص ویتامین A برای کنترل چربی پوست و آکنه مناسب هست؟ چربی پوست به شدت آزارم میده. و اینکه اگر 25000 واحد در روز استفاده کنم تا یک ماه یا دو ماه، بدون اینکه بدونم کمبود ویتامین A دارم یا نه مناسب هست؟ (به نظر خودم در سطح نصف نیاز روزانه ویتامین A مصرف میکنم) و دیگر اینکه برای دریافت 10000 واحد روزانه با توجه به اینکه هر قرص حاوی 25000 واحد هست می توان هر 5 روز دو قرص مصرف کرد؟ با تشکر فراوان

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر،ایزوترتینوئین یکی از مشتقات ویتامین آ میباشد که در درمان نوع شدید آکنه استفاده میشود و حتما باید توسط پزشک متخصص تجویز گردد.
   اگر تمایل به مصرف ویتامین آ دارید حداکثر تا دو هفته مجاز به مصرف هستید مگر اینکه در ازمایشتان کمبود ویتامین آ وجود داشته باشید.(هر 5 روز 2 عدد میل نمایید)


  • مهدی تقي نسب | 1400/02/27

   سلام چه تعداد قرص ویتامین آ 50000 باید مصرف شود روزانه چه مقدار آیا هم زمان با آن قرص ویتامین E و کپسول امگا سه اشکال دارد قرص فشار خ ن و قند نیز مصرف میکنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   روزانه یک عدد میتوان استفاده نمود.
   با یکدیگر تداخلی ندارد.قرص فشار و قند نوع آن باید مشخص شود.


  • رز شاکر | 1399/10/22

   سلام من چشمام تار میدید فاصله دور و کمی تار میبینم به پزشک مراجعه کردم بعد از معاینه چشمام گفتن که هیچ ضعیفی نداره وبرام قرص ویتامین آ پنجاه هزار تجویزکردن بمدت یکماه روزی یک عدد...آیا این مقدار دوز دارو زیاد نیست میتونم مصرف کنم ممنون میشم کمکم کنید

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر،دارو را مصرف نمایید.


  • Nejati | 1399/08/11

   سلام من دختر ۱۹ساله هسم وویتامین آ۲۵۰۰۰وویتامین دی۵۰۰۰۰ ماهی مصرف میکنم وزینک پلاس وبیوتین یک روز درمیان برا ریزش مو شدید بنظر شما مشکلی برابدنم ایجاد نمیکنه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر فقط رژیم غذایی غنی از ویتامین آوویتامین دی باید محدود شود


  • منصور | 1399/08/01

   سلام ریزش موهام زیاد شده و با جستجو تو اینترنت و متوجه شدم که دلیلش میتونه بخاطر کمبود ویتامین A باشه.از داروخونه یه ورق قرص ویتامین A ۲۵۰۰۰ گرفتم.میخواستم نحوه مصرفش و بدونم. با تشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   ویتامین آ را می توانید به عنوان یک مکمل روز در میان مصرف کنید ولی بدانید ریزش مو تنها یکی از علت هایش کمبود ویتامین آ هست..


  • Mohamad | 1399/07/19

   سلام ببخشید میشه برای درمان یا بهبود آکنه از ویتامین آ 25000 واحد استفاده کرد؟ روزانه یا هفته ای ؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   در بهبود آکنه مشتقات دیگری از ویتامین آ استفاده می شوند که باید تحت نظر پزشک استفاده بشه .


  • محمد | 1399/06/29

   سلام-کودک4ساله- که قرص نمیخوره چه باید کرد؟کپسولو میشه تو آب حل کرد؟ شربت نداره؟چ کنیم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   تو آب حل نمیشه محلول در چربیه . میتونید با اجازه پزشک از آمپول استفاده کنید . آیا این دارو رو پزشک تجویز کرده بوده؟


  • HOSNA.HH | 1399/06/15

   سلام من دختر هستم و ۱۸ سال دارم ،مشکل خاصی ندارم فقط چشم راستم خیلی کم ضعیف است و پوستم خشک میشود چه میزان ویتامین آ در روز و به چه مدت باید مصرف کنم؟ ایا میتوامم ۵۰۰۰۰ مصرف کنم هفته ای یکبار

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   چون این دارو محلول در چربی هستش و امکان مسمومیت با اون وجود داره بهتره از مکمل های مخصوص چشم مانند اوژن و سیموویژن روزی یکبار استفاده بفرمایید.


  • امیر رضا عصری | 1399/05/11

   سلام آقای دکتر من صورتم زیاد جوش میزنه و اصلا غذا های چربو ،فست فود اینا نمیخورم هر روز میوه میخورم ‌و عناب که برای پاکسازی کبد خلاصه چیز های چربی و شکلاتی اینا نمیخورم ازتون خواهش میکنم چه قرص ویتامینی یا چه چیزی باید بخورم که جوش های صورتمو کم کنه واقعا خسته شدم ممنون میشم پاسخ بدین

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   راههای مختلفی برای کنتارل جوش صورت وجود داره و همش به رژیم غذایی برنمیگرده . بهتره با متخصص پوست مشورت کنید.


  • سیاوش | 1399/03/18

   سلام دوره مصرف قرص ویتامین آ ۲۵۰۰۰ هر چند وقت یکبار هست ؟ بصورت خانوادگی همه مصرف میکنیم ، با سنین ۴۵ ، ۲۴ ، ۱۹ ، ۴۷ سال سن آیا دوز مصرف در هر سن متفاوت است ؟ آزمایش ندادیم و بصورت خودسر میخوریم .

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   مصرف طولانی مدتش جالب نیسست
   ضمن اینکه تو رژیم غذایی اکثر افراد ب میزان کافی وجود داره 


  • آتی | 1399/03/13

   سلام وقت بخیر دختر ۲۸ ساله هستم که خیلی حساسم به پوست و اهمیت و ارزش زیادی براش قائلم گاها ویتامین eمیخورم برای زیبایی پوستم میخواستم ببینم قرص ویتامین آ هم میتونم سرخود استفاده کنم گاها؟و اینکه چقدر؟ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   میتوانید از مکمل های روزانه نظیر مولتی دیلی و..استفاده نماید.این مکمل ها حاوی ویتامین آ میباشند. 


  • اسما | 1399/02/07

   سلام ببخشید من 24ساله ام چشمم ضعیف میتونم از ویتامین ا استفاده کنم بادوز 25000 لطفا زمان وچه مدتی میتونم از ویتامین استفاده کنم

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   خیر


  • علیرضا بزدان | 1399/02/06

   با سلام طریقه مصرف زیروویت برای داخل و خارج چشم چگونه است ممنون

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   برای داخل چشم باید به اندازه یه نخود گوشه داخلی چشم میذارید و چشمتون رو میبندین تا جذب باشه . برای خارج چشم هم یه مقدار کم قرار میدین روی پوست و به آرامی ماساژ میدین 


  • علی | 1399/02/02

   سلام دکتر ویتامین آ 25000 رو چه زمانی باید مصرف کنیم .منظورم اینه قبل از غذا یا بعد از غذا؟ در چه بازه ی زمانی از روز یا شب؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بعد از غذا بهتر است
   در هر زمانی از روز میتوانید استفاده نمایید.


  • بهروز هستم 35ساله | 1399/01/31

   مصرف کپسول ویتامینa25000 روزانه استفاده شود را شما توصیه میکنید یا خیر اینکه مشکل ساز میشود

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   نباید طولانی مدت مصرف بشود 


  • مهناز | 1399/01/20

   سلام.من قرص ویتامینa50000 واحدروگرفتم.بایدچندوقتی بخورم؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   اگر آزمایش دادین و کمبود ویتامین د 3 داشتین تا 6 هفته هر هفته یکی سپس ماهی یکی اما درصورتی که خودتون میخواین به عنوان یه مکمل استفاده کنید ماهی یکی .


  • لیلا | 1399/01/19

   با عرض سلام میبخشید مقدار مورد نیاز روزانه ویتامین A برای بزرکسالان چند IU هست؟ آیا مصرف 50000 پنجاه هزار IU در روز درسته یا مشکل سازه؟ و با توجه به اینکه این ویتامین کمیاب شده،به جز خوراکیهای حاوی این ویتامین بجاش چه داروی دیگه ای رو میشه مصرف کرد؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدین

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   نیاز روزانه خانم های زیر 50 سال به ویتامین A 700 میکرو گرم است و برای مردان 900 میکرو گرم می باشد.RDA  زنان میزان 4000 واحد و مردان 5000 واحد میباشد.
   این ویتامین در اکثرمولتی ویتامین ها موجود میباشد.


  • مهدی | 1399/01/17

   سلام وقت بخیر جسارتا یک هفته قرص ژله ای 50000 استفاده خودسر شده نیاز و یک هفته هم از این موضوع گذشته که به خاطر استرس کرونا بوده نیاز به مراجعه پزشک هست

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   خیر


  • سعید | 1399/01/14

   سلام دوز مصرفی ۲۵۰۰۰ واحد ویتامین آ برای سن ۳۲ سال ( مرد ) بصورت روزانه تا یک ماه مشکل آفرین است ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام میزان مجاز ویتامین آ برای این سن و در صورت عدم فقدان شدید 3000 واحد  روزانه میباشد


  • سیامک حسینی | 1399/01/13

   سلام اقای دکتر.سیامک هستم ۴۶ ساله.با توجه به منابع محدود ویتامین آ،و این که بنده ازبچگی از جگر انبه و کدو حلوایی که منابع اصلی هستند ،متنفر هستم،احساس میکنم دچار فقر ویتامین آ هستم.از یکی از همکاران حضرتعالی پرسیدم ،فرمودند امپول ویتامین آ عوارض زیادی دارد نباید تزریق کنی.از ترس کرونا هم جرات نمیکنم به چشم پزشک مراجعه کنم.قرص ویتامین آ هم نایاب شده.میخواستم از حضرتعالی راهکار بگیرم .با سپاس بسیار

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   در سایر مواد غذایی هم ویتامین آ وجود دارد همچون هویج و سایر میوه هایی که رنگ نارنجی و زرد دارند . همچنین میتوانید از مکمل های مخصوص چشم مثل اوژن ، سیموویژن و ... استفاده کنید.


  • انوشه علیزاده | 1398/12/24

   سلام آیا مصرف اشتباه صد هزار واحد ویتامین آ در یک ماه مشکل‌ساز خواهد شد؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   در صورتی که در مجموع در یک ماه صدهزار واحد مصرف شده مشکلی وجود ندارد.