اطلاعات دارویی ویتامین ای

Vitamin E

ویتامین ای Vitamin E

گروه دارو: ویتامین ها

توصیف کننده عمومی همه توکوفرول ها و توکوترینول ها که فعالیت آلفا توکوفرولی دارد. با بهره مندی از هیدروژن فنولی روی هسته 2 اچ-1-بنزوپیران-6-اول، این ترکیبات درجات متفاوتی از فعالیت آنتی اکسیدانتی را بسته به جایگاه گروه های متیل و نوع ایزوپرنوئیدها انجام می دهند .

مکانیسم اثر

اگرچه همه اشکال ویتامین ای فعالیت آنتی اکسیدانتی دارند، ولی این طور مشخص شده که فعالیت آنتی اکسیدانتی ویتامین ای برای توصیف فعالیت بیولوژیک ویتامین کافی نیست. فعالیت ضد آتروژنیک ویتامین E شامل مهار اکسیداسیون LDL و انباشتگی oxLDL در دیواره سرخرگ است. هم چنین به نظر می رسد که آپوپتوز القا شده توسط oxLDL را در سلول های اندوتلیال انسانی کاهش می دهد.

 اکسیداسیون LDL مرحله اولیه اکلیدی در آتروژنز است زیرا که تعدادی از وقایع را آغاز می کند که منجر به تشکیل پلاک آترواسکلروتیک می گردد. به علاوه، ویتامین ای فعالیت پروتئین کیناز سی (PKC) را مهار می کند. PKC در تکثیر عضله صاف نقش بازی می کند و بنابراین مهار PKC منجر به مهار تکثیر عضله صاف می شود که در آتروژنزیس دخیل است.

فعالیت های ضد ترومبوتیک و ضد انعقادی ویتامین ای شامل کاهش تنظیم بیان ملکول  چسبندگی سلولی داخل سلولی یک (ICAM-1) و ملکول چسبندگی سلولی واسکولار یک (VCAM-1) که چسبندگی اجزاء خونی را به اندوتلیوم کاهش می دهد. به علاوه، ویتامین ای بیان فسفولیپاز A2 سیتوزولی و سیکلو اوکسیژناز یک (COX-1) را دچار افزایش تنظیم کرده که به نوبه خود آزاد سازی پروستوسایکلین را افزایش می دهد. پروستوسایکلین یک فاکتور گشاد کننده رگی است و تجمع پلاکت و آزاد سازی پلاکت را مهار کند. هم چنین اینطور مشخص شده است که تجمع پلاکت بوسیله مکانیسم دخیل در اتصال فیبرینوژن به گلیکوپروتیئن IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) کمپلکس پلاکتی است.

GPIIb/IIIa گیرنده پروتئینی غشائی اصلی است که نقش کلیدی در پاسخ تجمع پلاکتی دارد. GPIIb زیرواحد آلفا این پروتیئن غشا پلاکت است. آلفا-توکوفرول فعالیت پروموتر GPIIb را دچار کاهش تنظیم می کند که منجر به کاهش بیان پروتئین GPIIb و کاهش تجمع پلاکت می شود. ویتامین ای هم چنین در محیط کشت یافت می شود که باعث کاهش تولید پلاسمایی ترومبین، پروتئین که به پلاکت متصل شده و تجمع را القا می کند، می شود.
ویتامین ای متابولیک، ویتامین ای کوینون یا آلفا-توکوفرول کوینون (TQ) نامیده می شود که یک ضد انعقاد قوی است. این متابولیت کربوکسیلاز وابسته به ویتامین کا را مهار می کند، که آنزیم اصلی در فرایند انعقاد است.

اثرات محافظت کننده عصبی ویتامین ای توسط اثرات آنتی اکسیدانتی آن توجیه می شود. بسیاری از ناهنجاری های سیستم عصبی توسط استرس اکسیداتیو ایجاد می شود. ویتامین ای در برابر این استرس محافظت به عمل می آورد، در نتیجه از سیستم عصبی محافظت می کند.

اثرات تعدیل کننده سیستم ایمنی ویتامین ای در محیط برون تن نشان داده شده است، از آنجاییکه آلفا-توکوفرول پاسخ میتوژنیک لنفوسیت های T را در موش های مسن تحریک می کند. مکانیسم این پاسخ توسط ویتامین ای به خوبی مشخص نشده است، به هر حال این طور پیشنهاد می شود که ویتامین ای خود دارای فعالیت میتوژنیک مستقل از فعالیت آنتی اکسیدانتی است.

مکانیسم عمل ضد ویروسی ویتامین ای (مخصوصا بر علیه HIV-1) شامل فعالیت آنتی اکسیدانتی آن است. ویتامین ای استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد که تصور می شود در پاتوژنز HIV-1 و دیگر عفونت های ویروسی مشارکت دارد. ویتامین ای هم چنین روی انسجام و سیالیت غشا تاثیر دارد، از آنجاییکه HIV-1 یک ویروس غشاء دار است، باعث تغییر سیالیت غشائی HIV-1 شده وتوانایی ویروس را در اتصال به گیرنده های غشائی اش مختل می کند و بنابراین عفونت زایی آنرا کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک

 • جذب: در بیماران دارای سابقه مشکل در جذب کاهش دارد؛ تهیه های آبی بهتر از تهیه های روغنی جذب می شود.
 • توزیع: همه بافت های بدن مخصوصا بافت چربی که در آن ذخیره می شود.
 • متابولیسم: کبدی
 • دفع: مدفوع

موارد مصرف ویتامین ای

دیابت , آب مروارید , کاهش علائم آلزایمر , آنتی اکسیدانت , سندروم پیش از قاعدگی , تقویت کننده سیستم ایمنی بدن

ویتامین ای، با فعالیت آنتی اکسیدانتی اش شناخته می شود، در برابر بیماری های قلبی عروقی و برخی اشکال سرطان محافظت به عمل می آورد و هم چنین نشان داده شده که دارای اثرات افزایش دهنده ایمنی است. ممکن است در برخی از آسم ها و آرتریت ها از مزایای محدود آن استفاده شود.
ممکن است در برخی بیماری های عصبی همانند آلزایمر، برخی ناهنجاری های چشمی شامل آب مروارید و دیابت و سندروم پیش از قاعدگی مفید باشد.
هم چنین می تواند از پوست در برابر تشعشع ماوراء بنفش محافظت کند، اگرچه ادعاهایی در مورد اینکه که پیری پوست را معکوس می کند، باعث افزایش باروری جنس مذکر و توانایی تمرین کردن می شود پشتیبانی ضعیفی دارد. هم چنین باز شدن برخی گرفتگی های عضلانی مفید است.

مقدار مصرف ویتامین ای

بزرگسالان

اشکال دارویی

کپسول

 • 200 واحد
 • 400 واحد
 • 600 واحد
 • 1000 واحد

مایع

 • 400 واحد در 15 میلی لیتر

محلول

 • 15 واحد در 3 میلی لیتر

دوز مجاز روزانه (RDA)

 • 15میلی گرم خوراکی روزانه؛ از 1000 میلی گرم در روز تجاوز نکند.

زنان حامله

 • کمتر از 18 سال: 15 میلی گرم خوراکی روزانه؛ از 800 میلی گرم در روز تجاوز نکند
 • بزرگتر از 18 سال: 15 میلی گرم خوارکی روزانه؛ از 1000 میلی گرم در روز تجاوز نکند.

زنان شیرده

 • کمتر از 18 سال:19 میلی گر خوراکی روزانه؛ از 800 میلی گرم در روز تجاوز نکند
 • بزرگتر از 18 سال: 19 میلی گرم در روز؛ از 1000 میلی گرم در روز تجاوز نکند.

کمبود ویتامین ای

60-75 واحد خوراکی روزانه

نورالژی پست هرپتیک (خارج از چیزی که تایید شده)

400 واحد خوراکی دو یا چهار بار در روز

تجویز

کپسول به صورت کامل بلعیده شود، کپسول له یا جویده نشود.

اطفال:

اشکال دارویی:

کپسول

 • 200 واحد
 • 400 واحد
 • 600 واحد
 • 1000 واحد

مایع

 • 400 واحد در 15 میلی لیتر

محلول

 • 15 واحد در 3 میلی لیتر

حد مجاز مصرف روزانه

کپسول به صورت کامل بلعیده شود و له نشود.

1-3 سال: 6 میلی گرم خوراکی روزانه، از 200 میلی گرم در روز تجاوز نکند.

3-8 سال: 7 میلی گرم خوراکی روزانه؛ از 300 میلی گرم در روز تجاوز نکند.

8-13 سال: 11 میلی گرم خوراکی روزانه؛ از 600 میلی گرم در روز تجاوز نکند.

سیستیک فیبروزیس

1-12 ماه: 40-50 واحد در روز

1-3 سال: 80-150 واحد در روز

4-8 سال: 100-200 واحد در روز

بیشتر از 8 سال: 200-400 واحد در روز

عوارض جانبی ویتامین ای

اسهال , سردرد , تاری دید , نفخ , خستگی , افزایش کراتینین سرم , سکته مغزی هموراژیک , انکرولیت نکروتیزی (اطفال)

افزایش ریسک سکته مغزی هموراژیک
داده های اخیر پیشنهاد می کنند که ویتامین ای عملکرد دیگر آنتی اکسیدانت ها را پشتیبانی می کند.
افزایش بسیار کم ولی معنی دار از لحاظ آماری در مرگ و میر همه موارد مصرف کننده ویتامین ای برابر با 400 واحد در روز

بتریکسابان - آهن پلی ساکارید - یونجه - آنتی ترومبین iii - بمیپارین - آهن کربونیل - ایرینوتکان لیپوزومال - کمپلکس دکستران آهن - روغن معدنی - نلارابین- پاکلی تاکسل متصل به پروتئین - میوه گل رز - وین کریستین لیپوزومال

هشدارها

احتیاط

ویتامین ای در سطح مجاز روزانه، زمان خونریزی را افزایش نمی دهد یا روی وارفارین اثر ندارد مگر اینکه مگادوز باشد (حدود 10 برابر مقدار مجاز روزانه یا بیشتر)- تنظیم وارفارین در این دوزها لازم است.

دوز بالای ویتامین ای 1 ماه قبل از عمل جراحی قطع شود، بعد از بازیابی ادامه پیدا کند.

در کمبود ویتامین کا، خونریزی یا آسیب (زخم های پپتیک، هموفیلی و غیره) با احتیاط استفاده شود.

ویتامین E کارایی داروهای آنتی نئوپلاستیک را افزایش و توکسیسیته آنها را کم می کند.

نکات قابل توصیه

ویتامین ای را دقیقا مطابق با چیزی که روی برچسب نوشته یا توسط پزشک تجویز شده مصرف کنید. دوزهای بیشتر یا کمتر یا مدت زمان طولانی تر از چیزی که توصیه شده استفاده نشود.

ویتامین ای بهترین اثر را زمانی دارد که همراه غذا مصرف شود.

داروی مایع با سرنگ اندازه گیری یا قاشق یا فنجان خصوص اندازه گیری شود. اگر وسیله سنجش دوز ندارید، از داروسازی بپرسید.

داروی مایع شیرین شده به صورت مصنوعی ممکن است حاوی فنیل آلانین باشد. در صورت داشتن فنیل کتونوری (PKU) برچسب دارو را چک کنید.

دوز مجاز روزانه ویتامین ای با افزایش سن افزایش می یابد. از دستورالعمل پزشک خود پیروی کنید.

اگر نیاز به عمل جراحی دارید، به جراح خود در مورد زمان استفاده از ویتامین ای بگویید. ممکن است نیاز باشد ویتامین ای را برای مدت کوتاهی قطع کنید.

دارو در دمای اتاق و دور از رطوبت و گرما نگهداری شود.

مصرف در بارداری

A (بی خطر)

A (سطح مجاز روزانه)

مصرف در شیردهی

در شیر دفع می شود؛ ایمن است.

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • محمداکبر | 1401/06/17

   سلام دکتر بنده ۴۵ ساله هستم ویتامین ای ۴۰۰ چطور استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام علت مصرف را ذکر نکردید. در صورتی که کمبود یا مشکل خاصی وجود ندارد هفته‌ای یک کپسول ویتامین ای 400 برای نیاز بدن کافیست.