اطلاعات دارویی ویتامین ث (آسکوربیک اسید)

Vitamin C

ویتامین ث (آسکوربیک اسید) Vitamin C

گروه دارو: ویتامین ها

ویتامین سی ( ویتامین ث) به صورت طبیعی در غذاهایی مانند مرکبات، گوجه فرنگی؛ سیب زمینی و سبزیجات برگدار وجود دارد. ویتامین ث برا­ی استخوان و بافت همبند، عضله و رگ های خونی مهم است. ویتامین سی هم چنین کمک به جذب آهن می کند، که برای تولید سلول های قرمز خون لازم است.

ویتامین سی برای درمان و جلوگیری از کمبود ویتامین سی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

در انسان ها، منبع خارجی اسید آسکوربیک (ویتامین C) برای تولید کلاژن و تعمیر بافتی لازم است که به عنوان کوفاکتور در تشکیل پس از ترجمه 4-هیدروکسی پرولین در توالی Xaa-Pro-Gly درکلاژن و دیگر پروتئین ها عمل می کند. اسید آسکوربیک به صورت برگشت پذیر به دی هیدروآسکوربیک اسید در بدن اکسیده می شود.

این دو شکل ویتامین در واکنش های اکسیداسیون-احیا مهم است. ویتامین در متابولیسم تیروزین، تبدیل فولیک اسید به فولینیک اسید، متابولیسم کربوهیدرات، سنتز لیپیدها و پروتئین ها، متابولسیم آهن، مقاومت به عفونت و تنفس سلولی دخیل است.

فارماکوکینتیک

 • جذب: 70 تا 90%
 • حجم توزیع: در دسترس نیست
 • اتصال پروتئین: 25%
 • متابولیسم: کبدی: اسید آسکوربیک به صورت برگشت پذیر به دی هیدروآسکوربیک اسید اکسیده می شود (از طریق حذف هیدروژن ازگروه اندیول آسکوربیک اسید). دو شکل در مایعات بدن یافت می شود که به صورت فیزیولوژیک فعال هستند. مقداری از اسید آسکوربیک به ترکیب های غیر فعال متابولیزه می شود شامل آسکوربیک اسید-2-سولفات و اوکسالیک اسید.
 • مسیر نابودی: در دسترس نیست.
 • نیمه عمر: 16 روز (4 ساعت در افرادی که مقادیر اضافی ویتامین سی دارند)
 • کلیرانس: در دسترس نیست.

مقدار مصرف ویتامین ث (آسکوربیک اسید)

بزرگسالان

اشکال دارویی

قرص ها

 • 100 میلی گرم
 • 250 میلی گرم
 • 500 میلی گرم
 • 1 گرم

قرص جویدنی

 • 100 میلی گرم
 • 250 میلی گرم
 • 500 میلی گرم

کپسول طولانی رهش

 • 500 میلی گرم

قرص طولانی رهش

 • 500 میلی گرم
 • 1000 میلی گرم
 • 1500 میلی گرم

کریستال

 • 120 میلی گرم
 • 480 میلی گرم

گرانول

 • 100 گرم
 • 500 گرم
 • 1000 گرم

محلول تزریقی

 • 250 میلی گرم بر میلی لیتر
 • 500 میلی گرم بر میلی لیتر

محلول خوراکی

 • 100  میلی گرم بر میلی لیتر

پودر جوشان

 • 150 گرم

پودر خوراکی

 • 113 میلی گرم
 • 120 میلی گرم
 • 480 میلی گرم

شربت خوراکی

 • 100 میلی گرم بر میلی لیتر

رژیم غذایی پیشنهادی

جنس مذکر: 90 میلی گرم در روز

جنش مونث: 75 میلی گرم در روز

حاملگی:  85 میلی گرم در روز؛ از  2000 میلی گرم در روز تجاوز نکند (80 میلی گرم اگر کمتر از 18 سال سن دارد؛ از 1800 میلی گرم در روز تجاوز نکند).

شیردهی: 120 میلی گرم در روز؛ از 2000 میلی گرم در روز تجاوز نکند (115 میلی گرم اگر کمتز 18 سال سن دارد؛ از 1800 میلی گرم در روز تجاوز نکند).

اسیدی شدن ادرار

4-12 گرم در روز خوراکی، تزریقی به سه تا چهار بار در روز تقسیم شود.

نقص اسید آسکوربیک (اسکوروی)

پیشگیری بیماری دهانی: دوز مصرف روزانه را ببینید

درمان بیماری دهانی:250 میلی گرم خوراکی، چهار بار در روز به مدت یک هفته

درمان با اسید آسکوربیک تزریقی

 • مصرف کوتاه مدت (کمتر از یک هفته) برای درمان اسکوروی در بزرگسالان و کودکان کمتر و برابر 5 ماه، برای کسانی که تجویز خوراکی ممکن نیست، نا کافی است و منع مصرف دارد.
 • 200 میلی گرم تزریقی روزانه؛ درمان توصیه شده روزانه نباید بیشتر از 7 روز طول بکشد.
 • اگر هیچ بهبودی در علائم اسکوربوتیک صورت نگرفت، درمان تا زمانی که علائم اسکوربوتیک حل نشد ادامه پیدا کند.

اطفال

قرص

 • 100 میلی گرم
 • 250 میلی گرم
 • 500 میلی گرم
 • 1 گرم

قرص جویدنی

 • 100 میلی گرم
 • 250 میلی گرم
 • 500 میلی گرم

کپسول طولانی رهش

 • 500 میلی گرم
 • 1000 میلی گرم
 • 1500 میلی گرم

کریستال

 • 120 گرم
 • 480 گرم

گرانول

 • 100 گرم
 • 500 گرم
 • 1000 گرم

محلول خوراکی

 • 250 میلی گرم بر میلی لیتر
 • 500 میلی گرم بر میلی لیتر

محلول خوراکی

 • 100 میلی گرم بر میلی لیتر

پودر جوشان

 • 150 گرم

پودر خوراکی

 • 113 میلی گرم
 • 120 میلی گرم
 • 480 میلی گرم

آب خوراکی

 • 500 میلی گرم

شربت خوراکی

 • 100 میلی گرم بر میلی لیتر

 

دوز توصیه شده

0-6 ماه: 40 میلی گرم در روز

6-12 ماه: 50 میلی گرم در روز

1-3 سال: 15 میلی گرم در روز

3-8 سال: 25 میلی گرم در روز

8-13 سال: 45 میلی گرم در روز

13-18 سال: (مذکر) 75 میلی گرم در روز؛ (مونث) 65 میلی گرم در روز

مقدار مصرفی قابل تحمل: 1-3 سال: 400  میلی گرم در روز؛ 4-8 سال: 600 میلی گرم در روز؛ 9-13 سال  1.2 گرم در روز؛ 12-18 سال: 1.8 گرم در روز.

اسید شدن ادرار

500 میلی گرم در روی خوراکی/تزریقی سه بار در روز/چهار بار در روز

نقص در اسید آسکوربیک (اسکوروی)

پیش گیری دهانی: مقدار مصرف توصیه شده روزانه را ببینید

درمان دهانی، نوزادان و کودکان: 100 میلی گرم خوراکی سه بار در روز به مدت یک هفته، سپس 100 میلی گرم خوراکی روزانه تا زمانی که حل شود (نوعا  1 تا 3 ماه)

درمان با اسید آسکوربیک تزریقی

 • تجویز برای درمان کوتاه مدت (کمتر از یک هفته) اسکوروی در کودکان و نوجوانان بیشتر و برابر 5 ماه، برای کسانی که مصرف خوراکی ممکن نیست، نا کافی است و یا منع مصرف دارد.
 • کمتر از 5 ماه: ایمنی و کارایی مشخص نشده است.
 • 5 ماه تا کمتر از 12 سال: 50 میلی گرم تزریق یک بار در روز
 • 1 سال تا کمتر از 11 سال: 100 میلی گرم تزری یک بار در روز
 • برابر و بیشتر از 11 سال: 200 میلی گرم تزریقی روزانه؛ دوز توصیه شده روزانه نباید بیش از هفت روز تجاوز کند.
 • اگر هیچ علائمی ار بهبود مشاهده نشد، درمان تا زمان بهبود علائم صورت تکرار شود.
 • تکرار دوز در کودکان و نوجوانان کمتر از 11 سال توصیه نمی شود.

موارد منع مصرف

حساسیت به دارو

عوارض جانبی ویتامین ث (آسکوربیک اسید)

اسهال , سردرد , تهوع , استفراغ , تاری دید , سوء هاضمه , کمردرد , برافروختگی , هیپروکسالوری

هیپروکسالوری (دوز های زیاد)

به دقت مونیتور گردد:
دفراسیروکس , دفروکسامین
لونوژسترول خوراکی/ اتینیل استرادیول/ بیس گلیسینات فرروس
عصاره جوانه گندم
خفیف
هیدروکسید آلومینیوم ، آسپرین ، آسپرین رکتال ، آسپرین/سیتریک اسید/سدیم بی کربنات، بالسالازید ، بازدوکسیفن/استروژن های کنجوگه ، بوتاباربیتال ، بوتالبیتال ، کولین منیزیوم تری سالسیلات، استروژن های کنجوگه، استروژن های کنجوگه (واژینال)، مس، دیفلونیزال، لورنوکسیکام ، متولازوم ، اوکسی تتراسایکلین، فنوباربیتال، میوه گل رز، وارفارین، پوست بید.

هشدارها

احتیاط

در بیمارانی که نقص آنزیم گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز را دارند همولیز گزارش شده است؛  اگر مشکوک به همولیز شدید ویتامین ث را قطع و در صورت نیاز درمان را شروع کنید .

اسید آسکوربیک در تست های آزمایشگاهی که بر پایه واکنش های اکسیداسیون-احیا (همانند تست گلوکز خون و ادرار، سطح نیتریت و بیلی روبین، و تست شمارش لوکوسیت) اخلال ایجاد می کند؛ اگر امکان دارد تست های آزمایشگاهی را تا 24 ساعت بعد از انفوزیون اسید آسکوریبک به تاخیر بیاندازید.

نفروپاتی اکسالات و سنگ کلیه

 • نفروپاتی حاد و مزمن اکسالات در مصرف طولانی مدت دوزهای بالای اسید آسکوربیک گزارش شده است.
 • خطر افزایش نفروپاتی اکسالات در بیماران دارای بیماری کلیوی، نقص کلیوی، سابقه سنگ های کلیه اکسالاتی و بیماران سالخورده وجود دارد.
 • عملکرد کلیوی مونیتور شود؛ اگر نفروپاتی اکسالات ایجاد شد درمان قطع شود و در صورت هر گونه نفروپاتی اکسالات درمان شروع شود.

کلیاتی در مورد تداخلات دارویی

 • اسید آسکوربیک اثرات اریترومایسین ، کانامایسین، استرپتومایسین، داکسی سایکلین و لینکومایسین را کاهش می دهد؛ اگر کارایی آنتی بیوتیک را تحت تاثیر قرار می دهد، اسید آسکوربیک قطع شود.
 • گزارش های موردی محدود تداخل آسکوربیک اسید را با اثرات ضد انعقادی وارفارین پیشنهاد می کنند. مونیتور صورت گیرد.
 • آمفتامین و دیگر داروها تحت تاثیر pH ادرار هستند.

آسکوربیک اسید ادرار را اسیدی می کند.

سطح آمفتامین را از طریق افزایش دفع کلیوری کاهش می دهد.

دفع دارو های معینی را تحت تاثیر pH ادرار تحت تاثیر قرار می دهد (همانند فلوفنازین)

نکات قابل توصیه

 • دقیقا همانند چیزی که روی برچسب نوشته شده یا توسط پزشک تجویز شده مصرف شود. مقادیر بیشتر و کمتر یا طولانی تر از زمانی که توصیه شده است استفاده نکنید.
 • رژیم توصیه شدن ویتامین سی با افزایش سن افزایش می یابد. طبق دستورالعمل پزشک خود عمل کنید.
 • مقادیر زیادی مایعات در زمان مصرف ویتامین سی بنوشید.
 • قرص های جویدنی باید قبل از بلعیدن جویده شوند.
 • آدامس ویتامین ث به مدت دلخواه جویده شده و سپس دور انداخته شود.
 • قرص های طولانی رهش را له نکیند، نجوید و نشکنید. به صورت کامل بلعیده شود.
 • داروی مایع را با قاشق های مخصوص دوز یا فنجان مخصوص اندازه بگیرید. اگر وسیله ای برای اندازه گیری ندارید از داروساز بپرسید.
 • قرص های حل شونده در دهان را تا زمان استفاده در بسته بندی قرار دهید. زمان برداشتن قرص دست ها خشک باشند و سپس قرص را در دهان قرار دهید. قرص را به صورت کامل نبلعید. اجازه دهید تا در دهان بدون جویدن حل شود. همزمان با حل شدن و کم کم دارو با ببلعید.
 • ویتامین c را در دمای اتاق و دور از رطوبت و گرما قرار دهید.
 • اگر برای مدت طولانی دوزهای بالای ویتامین سی را مصرف کردید، یا اگر نقص ویتامین سی شرطی داردی، مصرف آنرا به صورت ناگهانی قطع نکیند. علائم شامل خونریزی لثه، احساس خستگی مفرط و نقاط ریز قرمز یا آبی اطراف فولیکول های مو است. دستورالعمل پزشک خود را برای کاهش دوز دنبال کنید. تصحیح نقص شرطی ویتامین سی بدون نظارت دارویی مشکل است.

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

هیچ عارضه ای در تحقیقات گزارش نشده است. داده ای در مورد استفاده از ویتامین سی در زنان حامله در دسترس نیست که بیان کننده خطر آن باشد.

مصرف در شیردهی

هیچ داده ای در مورد وجود اسکوربیک اسید در شیر انسان به دنبال تزریق در زنان شیرده وجود ندارد. وجود اسید آسکوربیک در شیر انسان به دنبال مصرف خوراکی مشاهده شده است.

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • دکتر محمد ضعیفی زاده | 1399/10/26

   با سلام و عرض ادب بنده بیولوژیست هستم سوالی داشتم اگر ممکنه پاسخ دهید در افراد دیابتی که انسولین مصرف میکند مصرف ویتامین سی بصورت موضعی برا زخم پای دیابتی که اجبارا بخاطر عفونت انتی بیوتیک مصرف میکند میتواند تداخل ایجاد کنه؟ بسیار ممنونم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر البته جهت تاثیر بهتر در تقویت سیستم ایمنی و رفع عفونت خوراکی باید استفاده شود