دیل سان Dillsun


قطره خوراکی دیل سان بعنوان کاهش دهنده چربی های خون و ضدنفخ (carminative) بکار می رود.
اجزاء فراورده: اسانس شوید (Anethum graveolens).
استاندارد شده: بر اساس وجود 4/7-4/5 میلی گرم (+) کارون در هر میلی لیتر فراورده.
مواد موثره:کارون، فلاندرن

مکانیسم اثر

به طور سنتی از گیاهانی مانند سیر و شوید به تنهایی یا همراه با داروهای سنتتیک برای کاهش چربی های خون استفاده شده است. شوید در درمان سوء هاضمه، نفخ ( به ویژه در کودکان) و اسپاسم به کار رفته و اثرات مسکن، محرک ترشح شیر، مدر و کاهش دهنده چربی خون از آن گزارش شده است.

فارماکودینامیک

بررسی در حیوانات آزمایشگاهی نشان داده که اسانس شوید به صورت وابسته به دوز غلظت کلسترول تام ، تری گلیسیرید و LDL را کاهش و غلظت HDL را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.
در طی یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 145 بیمار مبتلا به افزایش چربی های خون به مدت 7 هفته در 4 گروه روزانه تحت درمان با قرص گارلت( 2 قرص 400 میلیگرمی)، قطره دیل سان ( 10 قطره هر 8 ساعت)، پودر کلستیرامین( 4گرم هر 12 ساعت) یا کپسول کلوفیبرات ( 2 کپسول 500 میلی گرمی) قرار گرفتند.
در پایان درمان تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که هر 4 دارو موجب کاهش معنی دار کلسترول شدند(p<0.05). همچنین میزان کاهش LDL(لیپوپروتئین با چگالی کم) نیز در همه گروه های درمانی از نظر آماری معنی دار بود. با مقایسه نتایج 4 دارو محققین نتیجه گرفتند که قطره دیل سان موجب کاهش کلسترول و LDL میشود.همچنین در یک کارآزمایی بالینی دوسوبیخبرتصادفی؛ 62 بیمار مبتلا به افزایش چربی های خون، پس از یک ماه رعایت رژیم غذایی در صورت وجود Chol≥200mg/dl و یا TG≥250mg/dl ؛ در دو گروه دارو یا پلاسبو به مدت 2 ماه همراه با ادامه رژیم غذایی تحت درمان با پرل دیل سان یا پرل پلاسبو با دوز هر 12 ساعت یک عدد قرار گرفتند.بیماران ماهی یکبار ویزیت شدند.
نتایج این بررسی نشان داد که در مقایسه با پلاسبو، پرل دیلسان در هر دو مرحله درمان موجب کاهش معنی دار کلسترول گردید (pv برابر با 0/026 بعد از 1 ماه درمان و 0/05 بعد از 2 ماه درمان) و کلسترول را در دوره های متوالی درمان 27/10 و 8/4 درصد کاهش داد. همچنین پرل دیل سان 1 و 2 ماه بعد از درمان موجب کاهش معنی دار تری گلیسیرید شد (pv برابر با 0/005  بعد از 1 ماه درمان و 0/002 بعد از 2 ماه درمان) و میزان کاهش تری گلیسیرید در مراحل متوالی درمان نیز 22% گزارش گردید.

مقدار مصرف دیل سان

20-7 قطره 3 بار در روز. در صورت لزوم طبق نظر پزشک در یک فرد 70 کیلویی حداکثر 7 بار در روز قابل تجویز است.

هشدارها

حداکثر مقدار مجاز مصرف اسانس شوید 2mg/kg/day و هر سی سی از فراورده حاوی 20 میلی گرم اسانس میباشد و مصرف بیش از این مقدار ممنوع است.
ایمنی مصرف قطره خوراکی دیل سان در دوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده، با این وجود باید منافع مصرف را در برابر مضار آن سنجید.

نکات قابل توصیه

1- همانند سایر داروها ، قطره دیل سان را از دسترس اطفال دور نگهدارید.
2- کاهش وزن، رعایت رژیم غذایی مناسب از جمله استفاده از سبزیجات و میوه جات، ورزش و عدم استعمال دخانیات در کاهش چربی های خون نقش بسزایی دارد.
3- پس از مصرف داروی دیل سان ، درب آنرا محکم ببندید و دور از نور، در دمای 30-15 درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.