جستجو: خونریزی ملتحمه چشم


  مهارکننده آنژیوژنز
 • افلیبرسپت

  افلیبرسپت یک پروتئین نوترکیب متشکل از بخش متصل شونده به گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروق انسانی (VEGF) انسانی و ناحیه Fc ایمونوگلوبولین انسانی گاما 1 (IgG1) است. از لحاظ ساختاری، ا...

  ادامه مطلب...
 • عوامل تشخیصی چشم
 • فلورسین

  فلورسئین یک ترکیب ارگانیک رنگی با خاصیت فلورسنت است که پس از برانگیختگی توسط نور ، به انتشار آن با طول موج فلورسنس می پردازد. از این ماده تشخیصی ، به صورت موضعی در شکل قطره و یا به...

  ادامه مطلب...
 • ضد گلوکوم ( آنالوگ پروستاگلاندین F2-alpha )
 • آنتی بیوتیک (کینولون ها و فلوروکینولون ها )