داروهای متفرقه
  • زوفا

    خاصيت درمانی زوفا : خلط آور و ضد سرفه خانواده :نعناعيان (Labiatae) اندام دارويی :سرشاخه هاي گلداروبرگ. تركيبات شيميايی: ماده اي بنام هيسوپين، اسانس ( شامل پينن )، كولين و ... ...

    ادامه مطلب...