ضد فشارخون بالا ( بتابلاکرهای غیر انتخابی )
  • سوتالول

    سوتالول داروی مسدد گیرنده بتا آدرنرژیک غیر اختصاصی است که بر روی قلب و گردش خون اثر می گذارد. سوتالول در درمان آریتمی بطنی استفاده می شود. سوتالول همچنین در بیماران دارای تاکی کارد...

    ادامه مطلب...