جستجو: کمک به بهبود التهابات پوستی


    فرآورده های موضعی
  • کالاندنیکس

    پماد گیاهی کالاندنیکس در درمان آلرژیک، کمک به بهبود التهابات پوستی، ادرار سوختگی در کودکان، بر طرف کننده خوشکی و ترک های پوستی، گزیدگی حشرات، پیش گیری و درمان آفتاب سوختگی استفاده ...

    ادامه مطلب...