هورمون های آزاد کننده گونادوتروپین
 • لوپرولاید استات

  لوپرولاید استات یک آنالوگ صناعی نوناپپتید هورمون آزاد کننده کونادوتروپین ها (GnRH یا LH-RH) می باشد. لوپرولاید میزان تستسترون درمردان یا استروژن در زنان را کاهش می دهد. لوپرولاید د...

  ادامه مطلب...
 • هیسترلین

  هیسترلین آگونیست هورمون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH)  است و وقتی که به صورت ایمپلنتی که به طور مداوم دارو را آزاد می کند استفاده می شود در نهایت موجب مهار گنادوتروپین می شود. ...

  ادامه مطلب...
 • آنتاگونیست های استروژن
 • فولوسترانت

  ● فولوسترنت (Fulvestrant) برای درمان سرطان سینه متاستاتیک گیرنده هورمونی مثبت (HR-مثبت) در زنان یائسه که به درمان های دیگر پاسخ نداده اند استفاده می شود.● همچنین در ترکیب...

  ادامه مطلب...