جستجو: عفونت باکتریایی


  آنتی بیوتیک (سفالوسپورین های نسل سوم)
 • سفپودوکسیم

  سفپودوکسیم از نسل سوم آنتی بیوتیک های سفالوسپورین خوراکی است. در برابر بسیاری از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی فعال است. معمولا برای درمان اوتیت حاد، فارنژیت و سینوزیت استفاده می ...

  ادامه مطلب...
 • آنتی بیوتیک ( گلایکوپپتیدها )
 • ونکومایسین

  وانکومایسین در درمان عفونت روده ای ناشی از کلستردیوم دفیسیل که می تواند موجب اسهال خونی یا آبکی شود . این دارو همچنین در درمان عفونت های استاف که موجب التهاب روده کوچک و کولون می ش...

  ادامه مطلب...