جستجو: تاخیر بلوغ کودکان


    استروئیدهای آنابولیک
  • تستوسترون

    تستوسترون یک هورمون استروئیدی آندروژنیک با خاصیت آنابولیک می باشد که اصلی ترین هورمون درون زاد مردانه است. این ماده یک هورمون جنسی طبیعی است که در بیضه مردان ساخته می شود. مقدار ان...

    ادامه مطلب...