مهار کنندگان تحلیل استخوان
  • ریزدرونیت

    ریزدرونیت یک دارو از دسته بیس فسفونات هاست که برای تقویت استخوان ، درمان یا پیشگیری از پوکی استخوان و درمان بیماری استخوانی پاژه به کار می رود .

    ادامه مطلب...