ضد فشار خون ها
  • توراسماید

    توراسماید(تورسمید) یک دیورتیک لوپ از دسته سولفونیل اوره های پیریدینی است که عمدتا برای درمان ادم مرتبط با نارسایی احتقانی قلب استفاده می شود. همچنین از تورزماید در دوزهای پایین برا...

    ادامه مطلب...
  • آمینوگلیکوزیدها