جستجو: متاستاز استخوانی استئولیتیک در سرطان پستان


    مهار کنندگان تحلیل استخوان
  • پامیدرونات

    پامیدرونات یک مشتق بیس فسفونات بوده که سبب مهار تحلیل استخوان از طریق تاثیر بر استئوکلاست ها می شود. از این دارو در بیماری پاژت و همچنین به عنوان درمان کمکی در هایپرکلسمی شدید ناشی...

    ادامه مطلب...