جستجو: تغییر در چرخه قاعدگی (لکه بینی، خونریزی نامنظم، دوره های از دست رفته)


    عوامل ضد گونادوتروپیک
  • دانازول

    دانازول یک استروئید سنتزی است که دارای اثرات ضد گونادوتروپیک و ضد استروژنیک می باشد و عمدتا برای درمان اندومتریوز استفاده می شود. دانازول همچنین در درمان بیماری پستان فیبروکیستیک و...

    ادامه مطلب...