جستجو: مسکن دندان فوری


    داروهای متفرقه
  • دنتافورت

    دنتافورت پلاس اثر ضد میکروبی قوی و مسکن دندان فوری دارد . اجزای فرآورده: میخک هندی مواد موثره: اوژنول، هر ۱۰۰ گرم آن حاوی ۲۰ گرم اسانس گیاه اوژنیکا کاریوفیلاتا

    ادامه مطلب...