مواد معدنی
  • مسکن
  • لوسیون موضعی سی ام باریج

    لوسیون موضعی سی ام باریج در تسکين درد اوستئوآرتريت زانو ، تسکين دردهای عضلانی اسکلتی، کشيدگی تاندونی و گرفتگی عضلانی مصرف دارد .  اجزای فرآورده: اسانس کرفس، اسانس نع...

    ادامه مطلب...
  • ضد فشار خون بالا ( دیورتیک های تیازیدی )