جستجو: واکنش های حساسیتی در نواحی سالم اطراف قسمت های آسیب دیده پوست


    فراورده های موضعی ضد پسوریازیس
  • دیترانول

    دیترانول یک عامل قدیمی ضد پسوریازیس است که در ابتدا به صورت مشتق شده از کریساروبین به دست آمده از درخت آرورابا در برزیل، حدود بیشتر از 100 سال پیش، ساخته شده است. عوارض جانبی دیترا...

    ادامه مطلب...