جستجو: جمع شدن عضلات پلک


    داروهای ضد گلوکوم
  • اکوتیوفات یدید

    اکوتیوفات یک مهار کننده کولین استراز برگشت ناپذیر قوی و طولانی اثر است که برای فشار بالای چشم در درمان گلوکوم استفاده می شود. گاهی اوقات برای انحراف چشمی استفاده می شود.

    ادامه مطلب...