جستجو: داروی افزایش دهنده فشار خون


    افزایش دهنده فشار خون
  • آنژیوتانسین II

    ● آنژیوتانسین II دارویی است که برای افزایش فشار خون در بیماران مبتلا به شوک سپتیک یا شوک توزیعی که به درمان های دیگر پاسخ نمی دهند استفاده می شود.   

    ادامه مطلب...