ابداع روشی جدید برای کنترل دیابت نوع ۲ در کشور

محققان دانشگاه تهران در پژوهشی تازه در خصوص تاثیر امگا ۳ بر روی نرخ زدودگی گلوکز (CR) ثابت‌ کردند که امگا ۳، دیابت نوع ۲ را کنترل می‌کند. 

به گزارش سرویس علمی ایسنا، در این پژوهش که توسط سارا عطایی نظری، دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و به سرپرستی دکتر مهدی گنج خانلو، عضو هیأت علمی این پردیس انجام شده است، تنظیم متابولیسم و پیشگیری از بروز بیماری‌های متابولیکی از طریق اسیدهای چرب، بررسی و اثبات‌ شده است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این مواد مغذی، به عنوان مولکول‌های سیگنالینک عمل می‌کنند و در بهبود مسیرهای متابولیکی تاثیر بسزایی دارند. 

در این تحقیق، ۲۸ رأس بزغاله مهابادی ۳ تا ۴ ماهه با میانگین ۱۷ کیلوگرم در قالب طرح فاکتوریل با ۴ تیمار انتخاب و هر بزغاله به صورت انفرادی به مدت ۱۲ هفته تغذیه‌ شده است.

با تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده، تاثیر مکمل امگا ۳ بر روی قابلیت هضم، میزان ماده خشک مصرفی، وزن اندام‌ها، PH گوشت، تولید شیرابه، افت حاصل از پخت، نیروی برش، ارزیابی رنگ عضله راسته، ترکیب گوشت، اکسیداسیون عضله راسته، فراسنجه‌های خونی، نرخ زدودگی گلوکز (CR) و... ارزیابی‌شده و با تشخیص این موارد، اثبات‌ شده است که مکمل امگا ۳، اثر معنی‌داری بر روی نرخ زدودگی گلوکز (CP) و زمان رسیدن به نصف غلظت حداکثر گلوکز را دارد (0.05> P) و همچنین پاسخ به انسولین مصرف گلوکز را به طور معنی داری نشان می‌دهد.

با اثبات این روش، پژوهشگران امیدوارند بتوانند از نتایج این تحقیق، برای کنترل دیابت نوع ۲ استفاده کنند.

به اشتراک گذاری:

برچسب ها: دیابت فناوری

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.