درمانگاه احسان مشهد

درمانگاه احسان مشهد

درمانگاه احسان مشهد شبانه روزی

آدرس

مشهد،میدان شهید فهمیده، جاده آسایشگاه شهید فیاض بخش

تلفن

36656893 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-