درمانگاه امام خمینی مشهد

درمانگاه امام خمینی مشهد

درمانگاه امام خمینی مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،چهارراه دکترا، کوچه درمان

تلفن

38436995 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-