درمانگاه امام هادی(ع) مشهد

درمانگاه امام هادی(ع) مشهد

درمانگاه امام هادی(ع) مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،سیدی، ده متری جاده خلج، خلج ۶ ، چهارراه اول

تلفن

33850489 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-