درمانگاه امین مشهد

درمانگاه امین مشهد

درمانگاه امین مشهد - شبانه روزی

آدرس

مشهد،چهارراه ابوطالب، نبش منتهی به شهدا

تلفن

37268030 - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-