درمانگاه آیت شیرازی مشهد

درمانگاه آیت شیرازی مشهد

درمانگاه آیت شیرازی مشهد - صبح و عصر

آدرس

مشهد،خیابان آزادی، آزادی ۶

تلفن

۳۲۲۲۳۴۳۴ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-