درمانگاه پارس مشهد

درمانگاه پارس مشهد

درمانگاه پارس مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،خواجه ربیع، نرسیده به آرامگاه خواجه ربیع، بین ۱۶-۱۸

تلفن

۳۷۴۱۵۳۶۱ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-